Lasten kanssa Kuopiossa

Ori­gi­nal Sokos Hotel Pui­jon­sar­ven Onni Orava on ra­ken­ta­nut lap­sil­le puu­ha­maat leik­ki­nurk­kauk­sen muo­dos­sa ra­vin­to­la Eh­taan sekä Frans & Sop­hieen. Mo­lem­mis­sa ra­vin­to­lois­sa on herk­ku­lis­tat luotu suu­rel­la sy­dä­mel­lä las­ten toi­vei­den mu­kaisesti.

Kesäsesongin 8.7.-11.8.2019 ajaksi loihdimme hotellin puolelle yhdessä kuopiolaisen Lelukauppa Partasen kanssa lapsille monipuolisen leikkihuoneen, jossa perheen pienimmät voivat seikkailla vaikka pomppulinnassa.  (31.7.-4.8. pomppulinna ei käytössä)

Onni Orava vierailee hotellimme leikkihuoneessa ilostuttamassa kesälomalaisia torstaista sunnuntaihin 8.7.-11.8. klo 9.30.

Vas­taan­o­ton väki on va­ran­nut niin per­heen isoim­mil­le kuin pie­nim­piä­kin aja­tel­len pe­le­jä, puu­haa ja le­lu­ja kaa­pin täy­del­tä, joten tule ja nouda omasi ho­tel­limme vas­taa­no­tos­ta!

Sataa tai pais­taa, Kuo­pion si­sä­ak­ti­vi­teet­ti­puis­to SuperCorner lei­kit­tää ja lii­kut­taa yh­des­sä ai­kui­sia sekä lap­sia! Su­perCor­ner si­jait­see noin 12 ki­lo­met­riä ho­tel­lil­ta ete­lään Pit­kä­lah­des­sa. Myös hieman lähempänä Siikarannassa, vain kolmen kilometrin päässä hotellilta, sijaitsee suosittu sisäleikkipuisto HopLop ja liikuntakeskus Huippu Center, jossa lapset pääsevät hyppimään suurella trampoliiniareenalla. Samaisessa Siikarannassa, kauniin Kallaeveden äärellä koko perhe pääsee pelaamaan kierroksen citygolfia uudessa Bellanpuistossa. Liput niin SuperCorneriin kuin Bellanpuiston citygolfiin saat ostettua helposti hotellimme vastaanotosta.

Vain viisi mi­nuut­tia kä­vel­len ho­tel­lil­ta ja löy­dät kau­pun­gin par­haat pai­kat eli leik­ki­puis­tot: Pikku Kak­ko­sen- ja Ha­pe­läh­teen­puis­tos­sa lii­kun­ta- ja leik­ki­toi­min­not ovat koko per­heen pop.

Suo­men en­sim­mäi­nen alu­eel­li­nen va­lo­ku­va­kes­kus VB-va­lo­ku­va­kes­kus on aivan ki­ven­hei­ton pääs­sä ho­tel­lil­ta ja tar­jo­aa niin pai­kal­li­sia kuin kan­sain­vä­li­siä va­lo­ku­va­maa­il­man täh­tiä. Kuo­pion tai­de­museos­sa mat­kaat het­kes­sä his­to­rias­ta tähän päi­vään. Ho­tel­lil­ta hyppy tai­de­museol­le on vain 100 pu­pun­loik­kaa eli vain viisi mi­nuut­tia kä­vel­len. Kau­pun­ki on täyn­nä tai­det­ta ja ta­ri­noi­ta, joi­hin voi koko perhe su­kel­taa yh­tei­sin as­ke­lein Kuopion Korttelimuseon monipuolisissa mobiilipeleissä.

Koko per­heen voi­min on mu­ka­va mat­ka­ta myös päi­vä­ret­kel­le Tahkolle, jossa loma on kaik­kea muuta pait­si tyl­sää! Au­tol­la ho­tel­lil­ta Tah­kol­le mat­kaa vain vajaa tunti ja olet­te kes­kel­lä kau­nein­ta vapaa-ajan­kes­kus­ta. Tah­kol­la lii­ku­taan ym­pä­ri vuo­den syk­syn rus­ka­ret­kien kaut­ta kes­kel­le lu­mi­lo­maa ja las­ket­te­lua kier­täen gol­fin kaut­ta ke­sään.

Eläinpuistot ovat oiva tapa viettää kaunista kesäpäivää Kuopiossa. Eläinpuistoja Kuopiosta löytyy kolmin kappalein: Kuopion eläinpuisto noin 20km hotellilta etelään, Rauhalahden eläinpuisto 6km hotellilta etelään sekä Savolaistorppa Konttila Puijon kauniissa maisemissa vain vajaa 4km päässä hotellilta. Niissa lapset pääsevät tutustumaan tilojen valloittaviin asukkaisiin ja silittämään niin kissanpentuja, kaneja kuin lampaitakin.

Kuopion torilla iloisia matkalaisia odottelee Vossikka ja katujuna on valmiina ottamaan kiertoajelulle vaikka heti hotellin edustalta!

puhelin
Soita +358 10 7629 500 hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min
location
Minna Canthin katu 16 70100, Kuopio
location
Minna Canthin katu 16
70100, Kuopio
directions
parking