Lasten kanssa Kuopiossa

Ori­gi­nal Sokos Hotel Pui­jon­sar­ven Onni Orava on ra­ken­ta­neet lapsille puuhaa ra­vin­to­la Eh­taan sekä Frans & Sop­hieen. Mo­lem­mis­sa ra­vin­to­lois­sa on herk­ku­lis­tat luotu suu­rel­la sy­dä­mel­lä las­ten toi­vei­den mu­kaisesti. Syyslomalaisia hemmotellaan herkuilla: lapset herkuttelevat ravintoloissamme Ehtassa ja Frans & Sophiessa  lasten herkkulistalta -50% hintaan. 

Vas­taan­o­ton väki on va­ran­nut niin per­heen isoim­mil­le kuin pie­nim­piä­kin aja­tel­len pe­le­jä, puu­haa ja le­lu­ja kaa­pin täy­del­tä, joten tule ja nouda omasi ho­tel­limme vas­taa­no­tos­ta!

Syksyllä Kuopiossa on taas tarjolla monipuolista hauskaa tekemistä lapsille ja nuorille, kun viikolla 42 vietetään Supersyyslomaa. Tiedossa on niin kulttuurisia kuin liikunnallisiakin aktiviteetteja ilmaiseksi tai alennushintaan.

Siikarannassa, vain kolmen kilometrin päässä hotellilta, sijaitsee suosittu sisäleikkipuisto HopLop ja liikuntakeskus Huippu Center, jossa lapset pääsevät hyppimään suurella trampoliiniareenalla. Samaisessa Siikarannassa, kauniin Kallaeveden äärellä koko perhe pääsee pelaamaan kierroksen citygolfia uudessa Bellanpuistossa. Liput niin SuperCorneriin kuin Bellanpuiston citygolfiin saat ostettua helposti hotellimme vastaanotosta.

Vain viisi mi­nuut­tia kä­vel­len ho­tel­lil­ta ja löy­dät kau­pun­gin par­haat pai­kat eli leik­ki­puis­tot: Pikku Kak­ko­sen- ja Ha­pe­läh­teen­puis­tos­sa lii­kun­ta- ja leik­ki­toi­min­not ovat koko per­heen pop.

Virtuaalimaailma Warpissa saa luvan kanssa päästää mielikuvituksensa valloilleen ja vierailla vaikka toisessa ulottuvuudessa taistelemassa ufoja vastaan.

Suo­men en­sim­mäi­nen alu­eel­li­nen va­lo­ku­va­kes­kus VB-va­lo­ku­va­kes­kus on aivan ki­ven­hei­ton pääs­sä ho­tel­lil­ta ja tar­jo­aa niin pai­kal­li­sia kuin kan­sain­vä­li­siä va­lo­ku­va­maa­il­man täh­tiä. Kuo­pion tai­de­museos­sa mat­kaat het­kes­sä his­to­rias­ta tähän päi­vään. Ho­tel­lil­ta hyppy tai­de­museol­le on vain 100 pu­pun­loik­kaa eli vain viisi mi­nuut­tia kä­vel­len. Kau­pun­ki on täyn­nä tai­det­ta ja ta­ri­noi­ta, joi­hin voi koko perhe su­kel­taa yh­tei­sin as­ke­lein Kuopion Korttelimuseon monipuolisissa mobiilipeleissä.

Hotellimme vieressä kissaystäville on luotu ihana kissakahvila Tiramisu, jonne lämpimästi suosittelemme vieraitamme käymään rapsuttelemassa suloisuuksia.

Koko per­heen voi­min on mu­ka­va mat­ka­ta myös päi­vä­ret­kel­le Tahkolle, jossa loma on kaik­kea muuta pait­si tyl­sää! Au­tol­la ho­tel­lil­ta Tah­kol­le mat­kaa vain vajaa tunti ja olet­te kes­kel­lä kau­nein­ta vapaa-ajan­kes­kus­ta. Tah­kol­la lii­ku­taan ym­pä­ri vuo­den syk­syn rus­ka­ret­kien kaut­ta kes­kel­le lu­mi­lo­maa ja las­ket­te­lua kier­täen gol­fin kaut­ta ke­sään.

 

puhelin
Soita +358 10 7629 500 hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min
location
Minna Canthin katu 16 70100, Kuopio
location
Minna Canthin katu 16
70100, Kuopio
directions
parking