Lasten kanssa Kuopiossa

Ori­gi­nal Sokos Hotel Pui­jon­sar­ven Onni Orava on ra­ken­ta­nut lap­sil­le puu­ha­maat leik­ki­nurk­kauk­sen muo­dos­sa ra­vin­to­la Eh­taan sekä Frans & Sop­hieen. Mo­lem­mis­sa ra­vin­to­lois­sa on herk­ku­lis­tat luotu suu­rel­la sy­dä­mel­lä las­ten toi­vei­den mu­kaisesti.

Kesäsesongin 7.7.-11.8.2019 ajaksi loihdimme hotellin puolelle yhdessä kuopiolaisen Lelukauppa Partasen kanssa lapsille monipuolisen leikkihuoneen, jossa perheen pienimmät voivat seikkailla vaikka pomppulinnassa .  (31.7.-4.8. pomppulinna ei käytössä)

Onni Orava vierailee hotellimme leikkihuoneessa ilostuttamassa kesälomalaisia torstaista sunnuntaihin 8.7.-11.8. klo 9.30.

Vas­taan­o­ton väki on va­ran­nut niin per­heen isoim­mil­le kuin pie­nim­piä­kin aja­tel­len pe­le­jä, puu­haa ja le­lu­ja kaa­pin täy­del­tä, joten tule ja nouda omasi ho­tel­limme vas­taa­no­tos­ta!

Sataa tai pais­taa, Kuo­pion si­sä­ak­ti­vi­teet­ti­puis­to SuperCorner lei­kit­tää ja lii­kut­taa yh­des­sä ai­kui­sia sekä lap­sia! Su­perCor­ner si­jait­see noin 12 ki­lo­met­riä ho­tel­lil­ta ete­lään Pit­kä­lah­des­sa.

Vain viisi mi­nuut­tia kä­vel­len ho­tel­lil­ta ja löy­dät kau­pun­gin par­haat pai­kat eli leik­ki­puis­tot: Pikku Kak­ko­sen- ja Ha­pe­läh­teen­puis­tos­sa lii­kun­ta- ja leik­ki­toi­min­not ovat koko per­heen pop.

Suo­men en­sim­mäi­nen alu­eel­li­nen va­lo­ku­va­kes­kus VB-va­lo­ku­va­kes­kus on aivan ki­ven­hei­ton pääs­sä ho­tel­lil­ta ja tar­jo­aa niin pai­kal­li­sia kuin kan­sain­vä­li­siä va­lo­ku­va­maa­il­man täh­tiä.

Kuo­pion tai­de­museos­sa mat­kaat het­kes­sä his­to­rias­ta tähän päi­vään. Ho­tel­lil­ta hyppy tai­de­museol­le on vain 100 pu­pun­loik­kaa eli vain viisi mi­nuut­tia kä­vel­len.

Kau­pun­ki on täyn­nä tai­det­ta ja ta­ri­noi­ta, joi­hin voi koko perhe su­kel­taa yh­tei­sin as­ke­lein mo­bii­li­pe­lin avul­la

Koko per­heen voi­min on mu­ka­va mat­ka­ta myös päi­vä­ret­kel­le Tahkolle, jossa loma on kaik­kea muuta pait­si tyl­sää! Au­tol­la ho­tel­lil­ta Tah­kol­le mat­kaa vain vajaa tunti ja olet­te kes­kel­lä kau­nein­ta vapaa-ajan­kes­kus­ta. Tah­kol­la lii­ku­taan ym­pä­ri vuo­den syk­syn rus­ka­ret­kien kaut­ta kes­kel­le lu­mi­lo­maa ja las­ket­te­lua kier­täen gol­fin kaut­ta ke­sään.

puhelin
Soita +358 10 7629 500 hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min
location
Minna Canthin katu 16 70100, Kuopio
location
Minna Canthin katu 16
70100, Kuopio
directions
parking