Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Pysäköinti

content-page-hero-image

Pysäköinti Original Sokos Hotel Arina, Oulu

Jos tulet au­tol­la, py­sä­köin­ti­vaih­toeh­to­ja kau­pun­gis­sa on!

Kivisydän

Kal­lio­park­ki Ki­vi­sy­dä­n on Oulun kaupungin maanalainen parkkihalli, jonne pää­see si­sään osoit­teis­ta: Hal­li­tus­ka­tu 1 ja Hal­li­tus­ka­tu 20. Parkkipaikat kivisydämessä ovat reilun kokoisia ja paikkoja on 900 kplta. Py­sä­köin­ti­ti­las­ta on kuusi eril­lis­tä his­siyh­teyt­tä, jois­ta mei­dän asiak­kai­den kan­nat­taa va­li­ta "Ro­tu­aa­rin aukio" tai "Kauppakeskus Valkea". Kulku sul­jet­tuun hal­liin toi­mii asiak­kaan saa­mal­la park­ki­li­pul­la. Suu­rin sal­lit­tu ajo­neu­von kor­keus on 2,6 m. ​Pysäköintimaksun voi suorittaa Moovy- ja ParkMan-sovelluksilla sekä maksukorteilla maksuautomaattiin. Pysäköinnin voi maksaa myös jälkikäteen verkkosivuilla. Ki­vi­sy­dä­men park­kia ei voi siis va­li­tet­ta­vas­ti mak­saa ho­tel­lil­la, tai lait­taa huo­ne­las­kul­le. Li­sä­tie­toa Ki­vi­sy­dä­mes­tä ja hin­nas­ton löydät täältä.

Autosaari

Voit myös pysäköidä py­sä­köin­ti­ta­lo Au­to­saa­reen, jonka osoi­te on Kaup­pu­rien­ka­tu 24. Hal­lin kor­keus on 2,0 met­riä. Au­to­saa­ren py­sä­köin­nin voit mak­saa suo­raan Au­to­saa­reen. Py­sä­köin­tiä ei voi va­li­tet­ta­vas­ti mak­saa ho­tel­liin tai lait­taa huo­ne­las­kul­le. Li­sä­tie­dot ja hin­nas­ton löydät täältä.

Hotellin parkkihalli

Ho­tel­lin pieni park­ki­hal­li si­jait­see ho­tel­lin ala­puo­lel­la, osoitteessa Isokatu 18. Hal­liin pää­set poh­joi­sen suun­nas­ta Iso­ka­tua pit­kin, Tuo­mio­kir­kol­ta kohti kes­kus­taa. (Jos ajat Iso­ka­tua ete­läs­tä päin, pää­dyt Kaup­pa­kes­kus Val­kean park­ki­hal­liin, joka ei ole yh­teis­työs­sä ho­tel­lin kans­sa mutta toki sin­ne­kin voi auton ajaa.) Park­ki­hal­lin vie­res­sä on Kaup­pa­kes­kus Val­kea. Kaup­pa­kes­kuk­sen la­si­sei­nä siin­tää­kin edes­sä­si, kun ajat kah­den ison kuk­ka­ruu­kun vä­lis­tä Iso­ka­tua (kä­ve­ly­ka­tu si­sään­ajon koh­dal­ta) pit­kin –sitä kohti siis. Pai­koi­tuk­sen hinta on 26 €/yö. Se mak­se­taan ho­tel­lin vas­taan­ot­toon. Hal­lin kor­keus on 1,9 - 2,0 met­riä ja siel­lä on 37 paik­kaa. (Huom! osa ahtaita eivätkä sovellu iso kokoisille autoille) Au­to­paik­ko­ja ei voi va­ra­ta en­nak­koon (poik­keuk­se­na in­va­paik­ka). Halli on mer­kit­ty Arina-kyl­til­lä sekä pu­na­val­koi­sel­la P-mer­kil­lä ja pie­nel­lä si­ni­sel­lä P-mer­kil­lä (katso kuvat yl­hääl­lä). Park­ki­hal­lin vie­res­sä on myös Ki­vi­sy­dän kal­lio­par­kin yksi his­si­mer­keis­tä -Ro­tu­aa­ri. Toi­vot­ta­vas­ti näil­lä maa­mer­keil­lä löy­dät­te pe­ril­le. Park­ki­hal­lin lä­hei­syy­des­sä on Frans&Ca­mil­le-ra­vin­to­la ja Puis­to­kah­vi­la Makia. Hal­lin ul­ko­puo­lel­la on sum­me­ri, mistä saat yh­tey­den vas­taan­ot­toon oven avaa­mi­sek­si. Halli on tal­vi­sin läm­min.

Latauspisteet

Ho­tel­lin omas­sa park­ki­hal­lis­sa on 14 ABC-peruslatauspistettä sähköautoille. Lataus maksetaan ABC-mobiiilisovelluksella. Lisätietoja löydät täältä.

Neljä latauspaikkaa ovat ennakkoon varattavissa huonevarauksen yhteydessä, mutta viimeistään tulopäivää edeltävänä päivänä kello 24.00 mennessä. Emme ota varauksia tulopäivälle, vaan ainoastaan ennakkovarauksena. Paikan voi varata ennakkoon hotellimme omasta myyntipalvelusta (p. 08 3212 3255) tai vastaanotosta (p. 08 312 3111) puhelimitse. Loput latauspisteet täytetään saapumisjärjestyksessä ja ne ovat vapaasti kaikkien käytössä (myös ei-sähköautojen).