Etusivu

Hae varaus

Esteettömyys Sokos Hotelleissa

content-page-hero-image

Esteettömiä huoneita löytyy Sokos Hotelleista ympäri Suomen

Sokos Hotelleissa monet esteettömään hotellihuoneeseen mielletyt perusasiat, kuten erikoismitoitetut ratkaisut huoneessa, kylpyhuoneessa ja kulkuaukoissa, ovat olleet arkipäivää jo vuosia.

Jokainen Sokos Hotelli, joka on avattu tai uudistettu vuoden 2018 jälkeen on tehty huomioiden tuolloin voimaan tulleet asetukset koskien esteettömyyttä hotelleissa. Esteettömiä huoneita löytyy kaikista Sokos Hotelleista, joiden rakentamisajankohtana esteettömien huoneiden määritykset ovat olleet käytettävissä.

Neljässäkymmenessäyhdessä hotellissamme on mahdollisuus kokoustaa osin tai kokonaan esteettömästi. Suurimmassa osassa hotelleistamme kulkeminen on esteetöntä kokousvieraillemme. Mikäli hotelli tarjoaa kokonaan esteettömiä kokoustiloja, niissä on kulkuaukkojen lisäksi huomioitu muun muassa induktiosilmukat ja joustamaton, kova lattiapohja sekä pöytien soveltuva korkeus ja esiintymisalueelle pääsy. Esteettömyys huomioidaan Sokos Hotellien kehitystyössä laajasti – digikehityksestä asiakaskokemuksen kehittämiseen ja viestintään.

Viimeisimpänä olemme mm. parantaneet applikaatiomme saavutettavuutta ja uusitun sokoshotels.fi – verkkopalvelun osalta on otettu huomioon tulevina vuosina vaatimuksiksi tulevat EU:n saavutettavuus standardit, joiden kautta saavutettavuus on parantunut huomattavasti.

Sokos Hotelleissa olemme tehneet esteettömyyden eteen paljon töitä ja teemme vielä paljon enemmän. Osana S-ryhmän vastuullisuusohjelmaa – Paras paikka elää – esteettömyys on yksi tärkeimmistä hotellien pitkän ajan kehityshankkeistamme. Vuosien 2018 ja 2019 aikana hotelleissamme kartoitettiin esteettömyyden nykytilanne. Useassa hotellissa apuna oli paikallinen vammaisneuvosto. Sen kautta luotiin pohjaa Sokos Hotellien esteettömyystyön jatkolle. Vuoden 2023 lopusta eteenpäin hotellien toimintaa parannetaan ketjun yhteisten esteettömyyskriteerien kautta, jotka huomioivat esteettömyyden laajasti. Niitä työstettiin yhdessä hotellien ja Esteettömyyskeskuksen kanssa. Viranomaisvaatimusten lisäksi noin sadan kohdan kriteeristö ottaa huomioon esteettömyyden kattavasti niin esteettömään liikkumiseen kuin näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat.

Vuodesta 2020 eteenpäin esteettömyyden osalta on tehty seuraavia toimenpiteitä

• Sokos Hotels applikaation saavutettavuutta parannettiin

• Verkkosivujen saavutettavuutta parannettiin

• Esteettömyyskriteerit otetaan käyttöön ketjussa niiden ohjatessa niin päivittäistä toimintaa kuin rakentamista

• 2023 marraskuussa hotelliemme johtoa ja vastuullisuusvastaavia koulutettiin esteettömyyden osalta ja koulutusta jatketaan 2024 alkuvuodesta.

Esteettömyyskriteeristön osalta

• Auditoimme kriteeristön pohjalta hotellikiinteistömme. Esteettömyyskriteeristö on luokiteltu tasoiksi, näin asiakkaan on jatkossa helpompi löytää tarpeeseensa soveltuva hotelli. Tämä tieto tullaan tuomaan osaksi verkkopalvelua.

• Kriteeristön vaatimat kehitysaskeleet on aikataulutettu ja esteettömyyttä pyritään parantamaan asteittain.

• Vuodesta 2023 eteenpäin panostamme erityisesti henkilökuntamme kouluttamiseen, jotta osaamme vielä yksilöllisemmin palvella esteettömiä palveluita tarvitsevia vieraitamme.

Esteettömyyskehitys on osa Sokos Hotellien vastuullisuustyöskentelyä.

Sokos Hotels on valittu jo 11 vuotena peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi hotelliketjuksi ja haluamme olla sitä jatkossakin. Sokos Hotels on saanut myös 12 vuotena peräkkäin Suomen luotetuimman hotelliketjun tunnustuksen. Kaikilla Suomen Sokos Hotelleilla Green Key -tunnus merkkinä kestävän matkailun eteen tehtävästä työstä.

Ajankohtaiset tiedot hotelliemme esteettömistä palveluista ovat saatavilla hotelliemme myyntipalveluista. Hotellien yhteystiedot löytyvät täältä »