Sök bokning

hotel-logo

Möten och evenemang

Möte, fest, bastu, konferens, evenemang - kontakta oss så skräddarsyr vi en passande helhet för dig.

På Kaarle finns olika och mångsidiga utrymmen för olika slags evenemang.

Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­les kon­fe­renslo­ka­ler läm­par sig ut­märkt för kur­ser, kon­fe­ren­ser, kvälls­sit­sar och fes­ter för såväl stör­re som mind­re grup­per. Lo­ka­ler­na kan an­pas­sas för 10-120 per­so­ners eve­ne­mang. Alla kon­fe­renslo­ka­ler har för­u­tom bas­kon­fe­rens­ut­rust­ning också en lap­top, en sta­tio­när vi­de­o­pro­jek­tor samt tråd­lös in­ter­net­för­bin­del­se.

Därtill arrangerar du lyckade företagsfester, viktiga möten och representativa basukvällar i den stiliga Majakka-kaninetten på hotellets fjärde våning.

Bekanta dig med våra mötesutrymmen här.

Restaurang Vastaranta

Vastaranta erbjuder en underbar miljö för olika tillställningar. I våra mångsidiga utrymmen kan du ordna evenemang från intima familjefester till stora möten eller företagsfester. Restaurangen fungerar som lunchrestaurang på vardagar och vi har öppet på kvällar och helger efter förhandsbokning. Läs mer här.

Sommarrestaurang Mustakari

Under sommarmånaderna är vår restaurang Mustakari vid havet, öppet. Mustakari är en enastående lokal att ordna olika fester, möten, evenemang och bastukvällar. Läs mer här.

Bastukvällar

Beställningsbastu Miilu samt Laituri bastun på hotellets 4. våning kan bokas för privata tillställningar. Laituri bastun kan kombineras med Majakka kabinetten, dessa utrymmen lämpar sig för både möten och avkoppling. Mer info om bastupaketen hittar du här.

Information och bokningar

Original Sokos Hotel Kaarles försäljningstjänst, tfn +358 20 780 8920, må kl. 9-16, ti-fre kl. 8–17.

Samtalspris till 020-nummer 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.