Sök bokning

hotel-logo

Kaarles bastupaket

Bastukvällar för mindre eller större grupper på Kaarle.

Slappna av och koppla av i våra bastu-utrymmen, bekanta dig med dessa populära paket!

Original Sokos Hotel Kaarle, Karleby

MIILU -bastupaket 30 €/per­son (kan bokas för 5-10 per­so­ner)

In­ne­hål­ler:

⦁ Användning an den nyrenoverade Miilu-bastun samt loungen för hela kvällen

⦁ Tillgång till gymmet som ligger brevid bastuavdelningen

⦁ Handduk

⦁ Snacks och rejäl bastuburgare

LAI­TU­RI -bastupaket 50 €/per­son (kan bokas för 5-30 per­so­ner)

In­ne­hål­ler:

⦁ Användning av den nyrenoverade Laituri bastun, med utsikt över torget, för hela kvällen

⦁ Handduk

⦁ Nachon, rågknappar och nötter samt olika dippar

⦁ Rejäl bastuburger och pommes frites

I den sti­li­ga Lai­tu­ri- ba­stun kan du ordna mer for­mel­la till­fäl­len eller av­slapp­na­de möten. Lai­tu­ri ba­stun kan kom­bi­ne­ras med Majak­ka ka­bi­net­ten som lig­ger vägg i vägg.

Sauna from Fin­land ry har be­lö­nat Laituri bastun med Authen­tic Fin­nish Sauna Ex­pe­ri­ence -cer­ti­fi­ka­tet som er­kän­nan­de för att vi i vår bastu har tagit i be­ak­tan­de alla fins­ka ba­stuns kärn­vär­den: au­ten­ti­ci­tet, mång­sin­nig­het, när­va­ro, av­kopp­ling, ren­lig­het och väl­be­fin­nan­de före, under och efter ba­stu­bad­ning.

Bok­ning­ar och för­fråg­ning­ar

Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­les för­sälj­nings­tjänst (må 9-16, må-fre 8-17) tel. 020 780 8920 eller sales.​kokkola@​sokoshotels.​fi

Pris för sam­tal >>