Hae varaus

hotel-logo

Painonnostoviikonloppu Levillä

Painonnostoviikonloppu Levillä 3.-5.5.2024

BREAK SOKOS HOTEL LEVI X LEVI WELLNESS CLUB

PAINONNOSTOVIIKONLOPPU 3.-5.5.2024

Alk. 304 € /hlö/2 vrk jaetussa kahden hengen huoneessa

Lu­vas­sa vii­kon­lo­pun täy­del­tä pai­non­nos­toa am­mat­ti­tai­tois­ten val­men­ta­jien opas­tuk­sel­la Levin lois­ta­vis­sa puit­teis­sa. Vii­kon­lop­pu on suun­nat­tu sekä aloit­te­li­joil­le, että edis­ty­neil­le. Aloit­te­li­jat ja edis­ty­neet nos­ta­jat jae­taan tek­niik­kao­siois­sa kah­teen ryh­mään, jol­loin mo­lem­mat ryh­mät saa­vat kai­ken irti vii­kon­lo­pus­ta.

Nau­tit vii­kon­lo­pun ajan ma­joit­tu­mi­ses­ta Break Sokos Hotel Le­vil­lä ja tree­neis­tä Levin upeim­mal­la kun­to­sa­lil­la Levi Well­ness Clu­bil­ta! Vii­kon­lop­pu si­säl­tää oh­ja­tut tree­nit, ma­joit­tu­mi­sen ja kaik­ki ruo­kai­lut eli her­kul­li­set ho­tel­li­aa­miai­set, lou­naan lau­an­tai­na sekä per­jan­tai- ja lau­an­tai-illan il­lal­li­sen.

VIIKONLOPUN OHJELMA

Per­jan­tai­na 3.5

Klo 15:00 Ter­ve­tu­loa ma­joit­tu­maan Break Sokos Hotel Le­vil­le

Klo 15:30-17:00 Aloit­te­li­jat: Pys­ty­kyy­kyn tek­niik­ka­pa­ja + tree­nit - Peip­po

Klo 17:30-19:00 Edis­ty­neet: Pys­ty­kyy­kyn tek­niik­ka­pa­ja + tree­nit -Peip­po

Klo 19:30 Kolmen ruo­ka­la­jin her­kul­li­nen menu Grill it:ssä

Lau­an­tai­na 4.5

8:00 Aa­miai­nen ho­tel­lil­la

8:30-10:00 Aloit­te­li­jat: Tem­pauk­sen tek­niik­ka­pa­ja + tree­nit - Peip­po

10:30-12:00 Edis­ty­neet: Tem­pauk­sen tek­niik­ka­pa­ja + tree­nit - Peip­po

12:00-13:00 Lou­nas Ra­vin­to­la Kii­sas­sa

13:30-15:00 Aloit­te­li­jat: Rin­nal­le­ve­don & työn­nön tek­niik­ka­pa­ja + tree­nit - Ja­ni­ta

15:00-16:30 Edis­ty­neet: Rin­nal­le­ve­don & työn­nön tek­niik­ka­pa­ja + tree­nit - Ja­ni­ta

16:00-17:30 Sauna tai muuta va­paa­ta oh­jel­maa

17:30 Kol­men ruo­ka­la­jin her­kul­li­nen menu Grill it:ssä

Sun­nun­tai­na 5.5

8:00 Aa­miai­nen ho­tel­lil­la

8:30 Aloit­te­li­jat ja Edis­ty­neet: Pai­non­nos­ta­jan ke­hon­huol­to & liik­ku­vuus - Ja­ni­ta

9:30-11:00 Aloit­te­li­jat ja Edis­ty­neet: Pai­non­nos­tot­ree­nit - Ja­ni­ta & Peip­po

12:00 Yh­tei­nen vii­kon­lop­puoh­jel­ma päät­tyy

Pai­non­nos­to­vii­kon­lo­pun hinta:

379 € / hlö / 2 vrk yhden hen­gen Stan­dard-huo­nees­sa

304 € / hlö / 2 vrk jae­tus­sa 2 hlön Stan­dard-huo­nees­sa

Hin­taan si­säl­tyy:

- ma­joi­tus 2 vuo­ro­kaut­ta

- her­kul­li­nen buf­fe­taa­miai­nen

- Levi Well­ness Clu­bin tree­nit ja kun­to­sa­lin vapaa käyt­tö

- lou­nas lau­an­tai­na Ra­vin­to­la Kii­sas­sa

- kol­men ruo­ka­la­jin Pre­mium menu Grill it:ssä sekä perjantaina että lauantaina

*Kaik­ki tree­nit Levi Well­ness Clu­bil­la.

*Ker­rot­han va­rauk­sen yh­tey­des­sä kum­paan ryh­mään ha­luat. Aloit­te­li­jat vai edis­ty­neet. Mo­lem­piin ryh­miin mah­tuu 20 hen­ki­löä. To­teu­tuak­seen on mi­ni­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rä 5 hen­ki­löä/ryhmä.

*Va­raus on si­to­va ja se on mak­set­ta­va ko­ko­nai­suu­des­saan va­rauk­sen teon yh­tey­des­sä, eikä va­raus­ta voi perua ku­luit­ta. Pe­ruu­tus­ku­lu­na pe­rim­me koko va­rauk­sen arvon.

Va­rauk­set soit­ta­mal­la ho­tel­lin myyn­ti­pal­ve­luun tai lä­het­tä­mäl­lä säh­kö­pos­ti:

puh. +358 (16) 3215500 ma - pe klo 08.00 - 17.00 / myyn­ti­pal­ve­lu.​levi@​sok.​fi

Li­sä­tie­to­ja tree­neis­tä Levi Well­ness Clu­bil­ta:

puh. +358 400 232 641 / info@​lev​iwel​lnes​sclu​b.​fi