Hae varaus

hotel-logo

Heymo - Flexible service

Stay in the city, not in a hotel. Heymossa loistavat unet, kaupungissa kaikki muu

Heymo on hotelli, joka toivoo, että ihmiset viettäisivät mahdollisimman vähän aikaa hotellissa. Kaupungilta kun löytyy melkein kaikki. Panostammekin ainoastaan siihen, mitä kaupungilta ei löydy.

Hey­mon idea saat­taa tun­tua vais­ton­vas­tai­sel­ta. Se on ho­tel­li, joka toi­voo, että ih­mi­set viet­täi­si­vät mah­dol­li­sim­man vähän aikaa ho­tel­lis­sa. Kau­pun­gil­ta kun löy­tyy mel­kein kaik­ki. Pa­nos­tam­me­kin ai­noas­taan sii­hen, mitä kau­pun­gil­ta ei löydy. Jo­kai­ses­sa huo­nees­sa on sänky, joka on niin hyvä, ettet halua nous­ta siitä (vaik­ka toi­vom­me kyllä, että nouset). Fixer, joka hoi­taa lähes kai­ken mitä tar­vit­set ja antaa kau­pun­gin par­haat vin­kit, joita et löydä "What to do in city" -si­vul­ta, tun­tee myös kuu­mim­mat ra­vin­to­lat ja uusim­mat bruns­si­pai­kat. Check-in ja check-out hoi­tu­vat sil­loin kun se si­nul­le sopii. Heymo on mat­kus­ta­jan paras mah­dol­li­nen tu­ki­koh­ta, jossa ren­tou­dut ja nukut, kau­pun­gil­la on kaik­ki muu.

Uusi hotellityyppi, maksat vain siitä mitä tarvitset

Asiak­kait­tem­me pyyn­nös­tä pää­tim­me rik­koa alan kon­ven­tioi­ta ja lan­see­ra­ta asiak­kail­le jo­tain aivan uutta. Uu­des­sa flexible ser­vice -ho­tel­li­ka­te­go­ri­aa edus­ta­vas­sa Hey­mos­sa ho­tel­li­vie­raat mak­sa­vat vain siitä, mitä he tar­vit­se­vat. Hey­mos­sa yö­pyes­sään asia­kas päät­tää itse, mistä pal­ve­luis­ta ha­lu­aa mak­saa ja mistä niitä ostaa ho­tel­lis­ta vai ho­tel­lin ul­ko­puo­lel­ta.

 • Heymosta löydät palveluja, joita hyödyntäen voit tehdä vierailustasi oman näköisesi.
 • Heymon aulasta, Heymon Kitchenistä, löydät ruokaa ja juomaa 24/7 tai voit tulla nauttimaan kahvia tai teetä – huonehintaasi kuuluen.
 • Huonekerroksilla on älykaapit, joista löydät monia mukavuustuotteita mm. laajemman valikoiman hiustenhoitotuotteita, kylpytakit ja tossut, hygieniatuotteita.
 • Heymon Social Space on jatkumo huoneellesi, jossa on lisätilaa rentoutua, hengailla, työskennellä rauhallisemmassa ympäristössä.
 • Heymossa saat myös henkilökohtaista palvelua 24/7. Fixerimme auttavat hotellin sisällä ja antavat vinkkejä palveluista seiniemme ulkopuolella.

Heymo-ho­tel­lin tilat on py­rit­ty mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti hyö­dyn­tä­mään vie­rai­dem­me viih­ty­mi­seen – kan­nat­taa ko­keil­la Hey­mon jump­pa­rap­pusia ja kun­to­kes­kus Lii­kun jump­paoh­jei­ta.

Digitaalista ja henkilökohtaista palvelua 24/7

Heymossa hotelliin kirjaudutaan sisään ja ulos jo aikaisemmin käyttäjäystävällisiksi testatuilla automaateilla. Heymon aulassa on myös maksukortilla toimivat älykaapit, joissa on tarjolla All day -breakfastia, ruoka- ja juomatuotteita sekä muita lisätuotteita. Esimerkiksi kylpytakit, tossut tai leffaeväät voi ostaa silloin, kun niitä tarvitsee.

Henkilökuntaa ei ole karsittu sillä verukkeella, että asiakkaamme tekisivät kaikki asiat itse. Henkilökohtaista palvelua saa edelleen sellaisissa asioissa, joissa oikeasti tarvitaan palvelua. Fixer palvelee ja fixaa 24/7. Hän hoitaa sinulle liput keikalle, tilaa taxin, vinkkaa parhaat ravintolat ja lenkkipolut, jne.

All Day Breakfast

Hey­mos­sa aa­miai­sen voit naut­tia juuri sil­loin, kun se si­nul­le par­hai­ten sopii, vaik­ka kes­kel­lä yötä. Se ei si­säl­ly huo­neen hin­taan, vaan os­te­taan edul­li­ses­ti en­nak­koon va­rauk­sen yh­tey­des­sä ne­tis­tä tai myyn­ti­pal­ve­lus­ta tai ennen saa­pu­mis­ta tu­le­van Ter­ve­tu­loa-kir­jeen lin­kin kaut­ta. Aa­miai­sen voit ostaa myös ho­tel­lis­ta pai­kan pääl­tä.

Aa­miai­sen nou­dat ho­tel­lin aulan äly­kaa­pis­ta. Se si­säl­tää aina mehun, jo­gurt­ti­mai­sen tuot­teen, täy­te­tyn lei­vän (kaksi vaih­toeh­toa: kalk­ku­na­lei­pä ja glu­tee­ni­ton, ve­gaa­ni­nen leipä) , päi­vän he­del­män ja tie­tys­ti kah­via tai teetä oman maun mu­kaan. Näis­tä ko­ko­aa aika monta eri­lais­ta ra­vit­se­vaa vaih­toeh­toa. Jos et halua koko aa­miais­ta, niin voit ostaa eri tuot­tei­ta äly­kaa­peis­ta koska ta­han­sa.

Va­lit­se siis mitä syöt, missä syöt ja koska syöt. Maksu hoi­tuu kä­te­väs­ti mak­su­kor­til­la tai mo­bii­lis­ti. Toki voit läh­teä aa­miai­sel­le myös ho­tel­lin ul­ko­puo­lel­le. Siinä ta­pauk­ses­sa muis­ta kysyä Fixe­rei­dem­me suo­si­tuk­set lä­hia­lu­een kah­vi­lois­ta ja ra­vin­to­lois­ta.

The Room, Heymo Room, ehkä jopa Lucky You Room

Heymo keskittyy ennen kaikkea siihen, että siellä voi nukkua hyvää unta: hotellihuone on varustettu laadukkaalla Familon-vuoteella, vuodevaatteilla ja pyyhkeillä. Loput valinnat on kuitenkin jätetty jokaisen vieraan itse päätettäväksi. Juuri tästä flexible service -kategoriassa on kyse.

Heymon huoneissa nautit viihteestä 50 tuuman televisiolla ja katsot haluamasi ohjelmat Chromecastilla. Päivän tomut voit huuhdella virkistävillä suihkutuotteilla.

 • The Room on kooltaan kompakti ja tunnelmallinen huone, jossa on ihanan leveä parivuode tai kaksi erillistä vuodetta.
 • The Room Esteetön on tavallista huonetta tilavampi ja nimensä mukaisesti esteetön.
 • Kolmesta väliovellisesta huoneesta koostuvassa Heymo Room -huoneessa nukkuu mukavasti jopa seitsemän henkilöä ja se soveltuu muunneltavuutensa ansiosta vaikkapa kokouskäyttöön.

Sokerina pohjalla Heymossa on jotain todella uniikkia ja yllättävää – Lucky you -huone. Se on huone, jota et voi varata. Se on huone, jonka voit vain voittaa. Uniikki Lucky you -huone arvotaan joka vierailulle yhdelle asiakkaalle. Good luck!

Heymo Cares

 • Heymossa et ole koskaan yksin. Paikalla on aina Heymo Fixer, joka auttaa tilanteessa kuin tilanteessa.
 • Vastuullisin tuote on se, jota et osta. Heymossa kannustamme kuluttamaan vain niitä tuotteita ja palveluja joita tarvitset.
 • Heymon kaikissa huoneissa on lainakassi päiväretkiäsi varten.
 • Heymo kannustaa arkiliikuntaan. Siksi meillä on porraskäytävätkin valjastettu porrastreeneihin.
 • Heymo on osa Green Key -ohjelmaa.
 • Jokaisesta Heymon juomapullon myynnistä lahjoitamme 1 € luonnonsuojeluun.