Transport: Hamnen

Hamnen ligger på promenadavstånd från hotellet (0,5 km). Kryssningstrafiken i hamnen i Villmanstrand är livlig sommartid, det går kryssningar både inom Finland (insjökryssningar, Nyslott, Helsingfors) och till utlandet (Ryssland).

http://www.saimaatravel.fi/