Transport: Järnvägsstationen

Dickursby järnvägsstation ligger på 0,1 km avstånd från hotellet.

Alla när- och fjärrtåg stannar i Dickursby.