Menu

PARKERING

Gratis parkering för övernattande hotellgäster 

Hotellets parkeringsplatser finns i nöjescentret Flamingos parkeringshall. Parkering är avgiftsfri på de platser som är reserverade för hotellet och på platserna för parkering med parkeringsskiva i högst 5 h, som är avsedda för mötesdeltagare. Bilen ska registreras genast vid ankomsten till hotellet.

Vid besök på hotellet, restaurangen eller konferensavdelningen som varar i mindre än 5 timmar räcker det med parkeringsskiva. Parkera din bil på någon av de platser som är markerade med 5 h.

Registrera dig så här:

  • Om du ska övernatta på hotellet, parkera på en plats som är markerad som reserverad för hotellet och registrera din bil i receptionen på våning 1. Du kan också checka in i Wing-receptionen på våning A2  fredag och lördagar kl. 15–18.
  • Om du ska delta i ett möte ska du parkera på någon av 5 h-platserna och registrera din bil med hjälp av automaten i konferensreceptionen på våning 3.

KOM IHÅG att också använda parkeringsskivan! 

Så här hittar du fram

Infarten till parkeringshallen finns på Balansvägen. Hotellets reception finns på våning A1 och konferensreceptionen på våning A3. Du kan ta dig till receptionerna från parkeringshallens olika våningar med hiss eller trappor.

Är alla bilplatser upptagna?

Om alla platser som är reserverade för hotellet är upptagna när du kommer och ska övernatta kan du undantagsvis använda en plats markerad med 5 h. Använd parkeringsskivan och registrera bilen i hotellets reception på våning 1. Använd inte handikapplatserna utan tillstånd!

Stora fordon

Även stora fordon får parkeras avgiftsfritt av övernattande hotellgäster. De ska parkeras på Jumbos parkeringsområde utomhus och bilen ska registreras (du fick parkeringstillstånd från receptionen). Parkeringstiden är fem timmar med parkeringsskiva.


Kör till parkeringsområdet vid korsningen mellan Balansvägen och Vandaportsgatan (vid ABC och Hesburger). Parkeringsområdets adress är Balansvägen 3, 01510 Vanda.

 

Handikapparkering

Det finns också utrymmen för funktionshindrade på parkeringen Flamingo.

 

Läs anvisningarna för parkering av bussar >>

 

 

puhelin
Ring 0300 870 000 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Balansvägen 8 01510, Vanda
location
Balansvägen 8
01510, Vanda
parking