Transport: Järnvägsstationen

Det går också enkelt att ta sig till Uleåborg med tåg och buss.
Du kan gå till fots från stationerna till hotellet. Till järnvägsstationen 500 m.