Hem

Sök bokning

Sokos Hotellens tillgänglighet

content-page-hero-image

Finlands samtliga Sokos Hotell har tillgänglighetsanpassade rum

På Sokos Hotellen har många grundläggande faktorer för tillgänglighetsanpassade hotellrum funnits redan i många år, till exempel specialdimensionerade lösningar i rum, badrum och dörröppningar.

På alla Sokos Hotell som har öppnat efter 2018 har man beaktat de förordningar gällande tillgänglighet på hotell som trädde i kraft då. Tillgänglighetsanpassade rum finns på alla Sokos Hotell som är byggda vid en tidpunkt då bestämmelserna om tillgänglighetsanpassade rum fanns att tillgå.

På 41 av våra hotell finns det möjlighet att ordna delvis eller helt tillgänglighetsanpassade möten. På merparten av våra hotell finns det tillgänglighetsanpassad passage för våra mötesgäster. I de helt tillgänglighetsanpassade konferenslokalerna finns det anpassade dörröppningar samt bland annat induktionsslingor, hårt golv, lämplig bordshöjd och tillträde till scenområdet. Tillgängligheten beaktas i stor omfattning i utvecklingsarbetet på Sokos Hotellen – i allt från den digitala utvecklingen till utvecklingen av kundupplevelsen samt kommunikationen.

En av våra senaste åtgärder är förbättrandet av tillgängligheten i våra applikationer och vad gäller den förnyade webbtjänsten sokoshotels.fi Den sista är t.ex. har förbättrat tillgängligheten för vår applikation, och när det gäller den förnyade webbtjänsten sokoshotels.fi har man tagit hänsyn till de EU-tillgänglighetsstandarder som kommer att bli krav under de kommande åren, genom vilka tillgängligheten har förbättrats avsevärt.

Sokos Hotellen har gjort mycket arbete för att främja tillgängligheten och kommer att göra mycket mer. Som en del av S-gruppens hållbarhetsprogram – Det bästa stället att leva på – är tillgängligheten ett av hotellens viktigaste långsiktiga utvecklingsprojekt. Hotellens aktuella tillgänglighetsstatus kartlades under 2018 och 2019. Flera hotell tog hjälp av det lokala handikapprådet. Via det skapades en utgångspunkt för hur Sokos Hotellens tillgänglighetsarbete skulle fortsätta. Från och med slutet av 2023 kommer hotellverksamheten att förbättras genom kedjans gemensamma tillgänglighetskriterier, där tillgängligheten beaktas i stor omfattning. De arbetades fram genom ett samarbete mellan hotellen och Invalidförbundets tillgänglighetscentrum. Kriterierna inkluderar cirka hundra punkter och beaktar myndighetskraven samt tillgängligheten i fråga om såväl rörlighet som syn, hörsel, kommunikation och elektronisk kommunikation.

Från och med 2020 har följande tillgänglighetsåtgärder vidtagits:

  • Tillgängligheten för Sokos Hotels-applikationen förbättrades
  • Tillgängligheten på webbplatsen förbättrades
  • Tillgänglighetskriterier införs i kedjan eftersom de styr både den dagliga verksamheten och byggandet
  • I november 2023 utbildades hotellens ledning och Tillgänglighetsansvariga och utbildningen kommer att fortsätta i början av 2024.

Vad gäller tillgänglighetskriterierna:

  • Vi granskar våra hotellfastigheter utifrån kriterierna. Tillgänglighetskriterierna kategoriseras i nivåer, vilket framöver gör det enklare för gästerna att hitta hotell som tillgodoser deras behov. Informationen kommer att utgöra en del av onlinetjänsten.
  • Utvecklingsstegen som krävs enligt kriterierna har schemalagts och tillgängligheten förbättras gradvis.
  • Vi satsar från 2023 och framåt särskilt på att utbilda vår personal så att vi ska kunna ge gäster som behöver tillgänglighetsanpassade tjänster ännu mer personlig service.

Tillgänglighetsutvecklingen är en del av Sokos Hotellens ansvarsarbete.

Sokos Hotels har för det elfte året i rad utsetts till Finlands mest hållbara hotellkedja och det vill vi fortsätta vara. Sokos Hotels har också för tolfte året i rad utsetts till Finlands mest betrodda hotellkedja. Alla Sokos Hotell i Finland har miljömärkningen Green Key som ett bevis på arbetet som görs för att främja hållbar turism.

Aktuell information om de tillgänglighetsanpassade tjänsterna på våra hotell lämnas via hotellens försäljningstjänster. Hotellets kontaktuppgifter finns här »