Tjänster för barnfamiljer

Egna tjänster för barnfamiljer.

Barnfamiljer kan bl.a. låna spel och cyklar på hotellet. Sommartid trivs familjens minstingar också i det stora lekrummet.