VILLKOR FÖR S-CARD-STAMKUNDSPROGRAMMET

S-Card är ett personligt stamkundskort för affärsresenärer. Årsavgiften för kortet är 25 € och det gäller i 12 månader åt gången.

Åldersgränsen för medlemskap är 18 år. Observera att om du samlar och utnyttjar förmåner på både affärs- och privatresor är du skyldig att själv komma överens med din arbetsgivare om hur kortet och förmånerna ska användas. Mer information på www.skatt.fi.

1. Allmänna villkor för S-Card-medlemskapet

2. Allmänna bestämmelser om medlemskap

3. S-Card-medlemskapsnivåer

4. Behandling av personuppgifter