Menu

Sokos Hotels tillgänglighet

Sokos Hotels tillgänglighet

                  Esteettömyys Sokos Hotelleissa

Sokos Hotels tillgänglighetsöversikt

På Sokos Hotellen har många grundläggande faktorer för tillgänglighetsanpassade hotellrum funnits redan i många år, till exempel specialdimensionerade lösningar i rum, badrum och dörröppningar. På alla Sokos Hotell som har öppnat efter 2018 har man beaktat de förordningar gällande tillgänglighet på hotell som trädde i kraft då. Tillgänglighetsanpassade rum finns på alla Sokos Hotell som är byggda vid en tidpunkt då bestämmelserna om tillgänglighetsanpassade rum fanns att tillgå. 
 
På 41 av våra hotell finns det möjlighet att ordna delvis eller helt tillgänglighetsanpassade möten. På merparten av våra hotell finns det tillgänglighetsanpassad passage för våra mötesgäster. I de helt tillgänglighetsanpassade konferenslokalerna finns det anpassade dörröppningar samt bland annat induktionsslingor, hårt golv, lämplig bordshöjd och tillträde till scenområdet. Tillgängligheten beaktas i stor omfattning i utvecklingsarbetet på Sokos Hotellen – i allt från den digitala utvecklingen till utvecklingen av kundupplevelsen samt kommunikationen. En av våra senaste åtgärder är att vi har förbättrat tillgängligheten i våra appar. 
 
På Sokos Hotellen har vi gjort mycket arbete för att främja tillgängligheten och vi kommer att göra mycket mer. Som en del av S-gruppens hållbarhetsprogram – Det bästa stället att leva på – är tillgängligheten ett av våra viktigaste långsiktiga utvecklingsprojekt på hotellen. Under 2018 och 2019 kartlades hotellens aktuella tillgänglighetsstatus. Flera hotell tog hjälp av det lokala handikapprådet. Via det skapades en utgångspunkt för hur Sokos Hotellens tillgänglighetsarbete skulle fortsätta. Under 2020 färdigställs nya tillgänglighetskriterier där tillgängligheten beaktas i stor omfattning. Kriterierna inkluderar cirka hundra punkter och beaktar myndighetskraven samt tillgängligheten i fråga om såväl rörlighet som syn, hörsel, kommunikation och elektronisk kommunikation. 
 
Under 2020–2021 kommer de nya tillgänglighetskriterierna att implementeras i praktiken. Detta innebär bland annat följande:
 • Tillgängligheten på webbplatserna förbättras.
 • I fråga om tillgänglighetskriterierna:
  • Vi granskar våra hotellfastigheter utifrån kriterierna. Tillgänglighetskriterierna kategoriseras i nivåer, vilket framöver gör det enklare för gästerna att hitta hotell som tillgodoser deras behov. 
  • Vi fastställer en transparent tidsplan för de utvecklingssteg som kriterierna kräver. 
 • Från 2021 och framåt satsar vi särskilt på att utbilda vår personal så att vi ska kunna ge gäster som behöver tillgänglighetsanpassade tjänster ännu mer personlig service.
 
Att utveckla tillgängligheten är en del av Sokos Hotellens hållbarhetsarbete. 
 • Sokos Hotels har för inte mindre än tionde året i rad utsetts till Finlands mest hållbara hotellkedja.
 • Sokos Hotels har för inte mindre än elfte året i rad utsetts till Finlands mest betrodda hotellkedja. 
 • Alla Sokos Hotell i Finland har miljömärkningen Green Key som ett bevis på arbetet som görs för att främja hållbar turism.
 
Aktuell information om de tillgänglighetsanpassade tjänsterna på våra hotell lämnas via hotellens försäljningstjänster. Kontaktuppgifter kan hittas här »