Green Key Program

Green Key Program

Green Dreams

Vi tänker på naturen och ditt välbefinnande

Vi arbetar utgående från Green Key:s strikta miljökriterier, vilket innebär att också du bidrar till miljöns välmående. Vi försöker göra det enkelt för dig att fortsätta välja miljövänligt under din vistelse, utan att minska på din upplevelse.

Vi väljer mat med omsorg

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att prioritera natur och miljö. Därför serverar vi ekologiska och lokala livsmedel med den nordiska säsongen som utgångspunkt. Vi vill att det ska vara lätt för dig att ta hänsyn till miljön – också när du äter – samtidigt som du får en trevlig sensorisk upplevelse för alla sinnen.

Vi väljer miljövänliga produkter

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att prioritera natur och miljö. Vi använder därför miljömärkta rengöringsmedel, städutrustning och metoder som minskar användningen av kemikalier och vatten. Vi gör de rätta valen före, under och efter din vistelse för att lägga ditt välbefinnande och miljön i främsta rum.

Vi sparar energi

Eftersom vi är en Green Key-anläggning lägger vi stor vikt på arbetet med att minska energianvändningen och vår miljöpåverkan. Det gör vi genom att använda oss av lampor av lågenergityp och intelligenta energisparande system. Vi gör det lätt för dig att minska energianvändningen – utan att minska på din upplevelse.

Vi väljer mat med omsorg

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att prioritera natur och miljö. Därför serverar vi ekologiska och lokala livsmedel med den nordiska säsongen som utgångspunkt. Vi vill att det ska vara lätt för dig att ta hänsyn till miljön – också när du äter – samtidigt som du får en trevlig sensorisk upplevelse för alla sinnen.

Vi väljer miljövänliga produkter

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att prioritera natur och miljö. Vi använder därför miljömärkta rengöringsmedel, städutrustning och metoder som minskar användningen av kemikalier och vatten. Vi gör de rätta valen före, under och efter din vistelse för att lägga ditt välbefinnande och miljön i främsta rum.

Vi sparar energi

Eftersom vi är en Green Key-anläggning lägger vi stor vikt på arbetet med att minska energianvändningen och vår miljöpåverkan. Det gör vi genom att använda oss av lampor av lågenergityp och intelligenta energisparande system. Vi gör det lätt för dig att minska energianvändningen – utan att minska på din upplevelse.

Vi minimerar och sorterar avfall

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att minska belastningen på miljön. Vi undviker att skapa onödigt avfall, genom att exempelvis undvika engångsförpackningar. Vi sorterar allt vårt avfall så att det kan återvinnas och vi vill göra det lätt för dig att sortera ditt avfall under vistelsen.

Vi sparar på vatten

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att minska belastningen på miljön. Vi vill göra det lätt för dig att delta i arbetet. Genom att hänga upp din handduk berättar du åt oss att du vill använda handduken en dag till. På det sättet kan vi minska vattenanvändningen och miljöbelastningen tillsammans.

Vi stödjer hållbar transport

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att minska belastningen på miljön. Buss, tåg, metro och cykel är mer hållbara alternativ än att använda bilen. Vi förser dig med information om miljösmarta transportalternativ året om. Vår personal hjälper dig gärna med rutter och tidtabeller för att förenkla din kollektiva transport, och kan hänvisa dig till närmsta tillgängliga cykel.

Vi minimerar och sorterar avfall

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att minska belastningen på miljön. Vi undviker att skapa onödigt avfall, genom att exempelvis undvika engångsförpackningar. Vi sorterar allt vårt avfall så att det kan återvinnas och vi vill göra det lätt för dig att sortera ditt avfall under vistelsen.

Vi sparar på vatten

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att minska belastningen på miljön. Vi vill göra det lätt för dig att delta i arbetet. Genom att hänga upp din handduk berättar du åt oss att du vill använda handduken en dag till. På det sättet kan vi minska vattenanvändningen och miljöbelastningen tillsammans.

Vi stödjer hållbar transport

Eftersom vi är en Green Key-anläggning strävar vi efter att minska belastningen på miljön. Buss, tåg, metro och cykel är mer hållbara alternativ än att använda bilen. Vi förser dig med information om miljösmarta transportalternativ året om. Vår personal hjälper dig gärna med rutter och tidtabeller för att förenkla din kollektiva transport, och kan hänvisa dig till närmsta tillgängliga cykel.