Sokos Hotels Ansvarsrapport

Sokos Hotels Ansvarsrapport

 Kedjedirektör har ordet
Kedjedirektör har ordet

Kedjedirektör har ordet

Hela S-gruppens gemensamma ansvarsprogram Paras paikka elää och de 100 ansvarsfulla gärningarna i programmet återspeglas även i verksamheten på Sokos Hotellen. Vårt mål är att certifiera alla Sokos Hotell enligt miljöprogrammet Green Key före utgången av 2017. Vi fäster även uppmärksamhet vid bland annat minskat matsvinn. Vid hotellrenoveringar satsar vi på energieffektiva lösningar och våra Original-hotell samarbetar med lokala aktörer till förmån för lokalsamhället. Vid upphandling följer vi S-gruppens gemensamma ansvarsprinciper och riktlinjer.

År 2016 gjorde Sokos Hotellen ett utmärkt resultat, vilket även återspeglades i hela S-gruppens resultat. Vi utvecklar våra hotell utifrån kundernas önskemål så att vi kan erbjuda individuell service och upplevelsetjänster, och vi investerar också i förnyelse av hotellnätverket.

År 2016 utsågs Sokos Hotels till Finlands mest betrodda, ansedda och ansvarstagande hotellvarumärke i Finland. Både personalen och våra kunder förtjänar ett stort tack för det! Vi fortsätter att jobba för ansvarstagande och upplevelserik turism även 2017.
 

Harri Ojanperä, Kedjedirektör, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen