Ansvarstagande på Sokos Hotels

Kedjedirektör har ordet

Hela S-gruppens gemensamma hållbarhetsprogram återspeglas även i verksamheten på Sokos Hotellen. Alla Sokos Hotell är certifierad enligt miljöprogrammet Green Key. Vi fäster även uppmärksamhet vid bland annat minskat matsvinn. Vid hotellrenoveringar satsar vi på energieffektiva lösningar och våra Original-hotell samarbetar med lokala aktörer till förmån för lokalsamhället. Vid upphandling följer vi S-gruppens gemensamma ansvarsprinciper och riktlinjer.

År 2019 gjorde Sokos Hotellen ett utmärkt resultat, vilket även återspeglades i hela S-gruppens resultat. Vi utvecklar våra hotell utifrån kundernas önskemål så att vi kan erbjuda individuell service och upplevelsetjänster, och vi investerar också i förnyelse av hotellnätverket.

År 2019 utsågs Sokos Hotels till Finlands mest betrodda och ansvarstagande hotellvarumärke i Finland. Både personalen och våra kunder förtjänar ett stort tack för det! Vi fortsätter att jobba för ansvarstagande och upplevelserik turism även 2020.
 

Harri Ojanperä, Kedjedirektör, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassade rum finns på alla Sokos Hotell som är byggda vid en tidpunkt då bestämmelserna om tillgänglighetsanpassade rum fanns att tillgå.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassade rum finns på alla Sokos Hotell som är byggda vid en tidpunkt då bestämmelserna om tillgänglighetsanpassade rum fanns att tillgå.