Sokos Hotels Ansvarsrapport

Sokos Hotels Ansvarsrapport

 Kedjedirektör har ordet
Kedjedirektör har ordet

Kedjedirektör har ordet

Ansvarstagande har stor betydelse för företagens anseende och framgångar. För oss på Sokos Hotellen och i S-gruppens restauranger är ansvar inte enbart en av de stora riktlinjer som styr vår verksamhet, utan det påverkar också våra dagliga val. Inom S-gruppen är ansvar utgångspunkten för all verksamhet, en av våra viktigaste värderingar. Vår uppgift är inte enbart att följa lagar och förordningar, utan vi gör vårt arbete och bygger upp vår affärsverksamhet genom att agera ansvarsfullt. För oss innebär ansvar att vi växelverkar med och tar hänsyn till våra intressegrupper och miljön.

 

Under 2014 började vi utveckla ansvarsrapporteringen systematiskt och mäta resultaten av den. Denna ansvarsrapport är Sokos Hotellens första. De kommande åren satsar vi på att utveckla rutinerna och effektivisera insamlingen av information. Detta kommer att kräva både tid och övning. Vår utmaning och vår skyldighet är att jobba hårt för att vi i fortsättningen ska kunna informera ännu mer öppet om vårt arbete.

 

Jag tror att Sokos Hotellens viktiga ansvarsindikatorer, dvs. resultatorientering, personalens utveckling och välbefinnande, kundernas säkerhet, miljövänligheten i vår verksamhet samt kundnöjdheten, genom systematisk rapportering kommer att berätta om vi är på rätt väg och vad vi behöver utveckla i framtiden.

 

Jag utmanar hela vår organisation att göra små ansvarsfulla insatser varje dag året om.

 

Harri Ojanperä

SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen