Menu

Ansvarstagande på Sokos Hotels

Mest ansvarstagande redan i elva års tid

Sokos Hotels utgör en del av det finländska andelslaget S-gruppen, som strävar efter att vara en pionjär inom ansvarstagande inom sina samtliga branscher. Vi har redan under många år utfört systematiskt ansvarsarbete inom alla delområden av Sokos Hotels-kedjans verksamhet. Förutom på kedjenivå samarbetar våra hotell i stor utsträckning med lokala aktörer till förmån för lokalsamhället. Vi fäster bland annat också uppmärksamhet vid att reducera matsvinn och tar vid hotellrenoveringar hänsyn till energieffektivitetsaspekter. Upphandlingen följer S-gruppens gemensamma ansvarsprinciper och policyer.

Alla Sokos Hotell omfattas av miljöprogrammet Green Key.

Vårt aktiva ansvarsarbete har noterats och våra finländska kunder har för elfte gången (3/2023) utsett oss till Finlands mest ansvarstagande hotellvarumärke i Europas största varumärkesundersökning, Sustainable Brand Index. Sokos Hotels har också under flera efterföljande år utsetts till den mest betrodda och respekterade hotellkedjan. För det vill vi rikta ett stort tack till både vår personal och våra kunder!

Vi fortsätter vårt arbete för ansvarstagande och upplevelserik turism också år 2023.
 

Jaana Matikainen, direktör, koncept och utveckling, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassade rum finns på alla Sokos Hotell som är byggda vid en tidpunkt då bestämmelserna om tillgänglighetsanpassade rum fanns att tillgå.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassade rum finns på alla Sokos Hotell som är byggda vid en tidpunkt då bestämmelserna om tillgänglighetsanpassade rum fanns att tillgå.