Åtkomst

Det finns rullstolsramper vid hotellets huvud- och sidoingångar