Menu
Vanda stadsmuseum

Vanda stadsmuseum

Under årens lopp har man haft utställningar om bland annat förortsrock, könsminoriteter, brott och berömda personer från Vanda. Utställningsverksamheten är bara en av Vanda stadsmuseums uppgifter. Museet samlar också in, bevarar, vårdar och studerar Vandaregionens kulturarv. Museet samlar expertis på Vandas historia, kulturarv och kulturmiljö och fungerar som lärmiljö för Vandabor i alla åldrar.

Läs mer »