Menu

Tornis Riddare i Helsingfors

Tornis Riddare samlas alltid för att värna om traditionerna den 19 september

Efter våra försvarskrig togs Hotell Torni i bruk av den allierade kontrollkommissionen. Den allierade kontrollkommissionen var ett organ som verkade i Finland under åren 1944–1947. Kommissionen representerade segrarstaterna i andra världskriget och övervakade Mellanfreden i Moskva. Efter att kontrollkommissionen lämnade byggnaden behövdes en totalrenovering. Efter renoveringen 1948 började hotellet ett nytt liv under ledning av affärsmannen Jorma Soiro.

Under kontrollkommissionens tid hade Hotell Torni förlorat sitt anseende, men å andra sidan även fått gott om publicitet. Nu var frågan hur Torni skulle kunna göras känt för allmänheten som ett högklassigt och tidsenligt hotell. Läget var allvarligt både i Finland och ute i Europa under denna tid, men trots detta var företagarandan föredömlig och tron på framtiden stor. Således fattades beslutet att grunda Tornis Riddare den 19 september 1949.

Med hjälp av Tornis Riddare gjorde Jorma Soiro Torni till ett av stadens ledande hotell och en av stadens ledande restauranger. Vintern 1949 började Tornis nya liv och på hösten dess nya glansperiod till Riddarnas, en skara trogna vänners och stadens glädje.

Tornis Riddare var från första början ett Europaorienterat brödraskap, vars förebilder var mat- och vinsällskapen ute i Europa. Så har Torni också varit en föregångare när det gäller att etablera nya gastronomiska trender i Finland. Även om Tornis första etniska restaurang var kinesisk kom restaurangens kock direkt från Paris. Då Torni-riddaren Nalle Karhumäki började flyga med Convair till Andalusien fick Torni en spansk restaurang.

I efterkrigstida Finland var begreppet gastronomi inte särskilt bekant och man förstod inte varför just kulinariska njutningar var så viktiga av de få njutningarna i människans liv. Gastronomi och kulinariska njutningar ansågs särskilt skapa starka ömsesidiga band, vilket de också gjorde. Under Jorma Soiros tid gav Tornis Riddare ut tidningen Torni och små böcker med grundläggande information om gastronomi. Torni blev känt överallt i Helsingfors som ett kulinariskt centrum och nästan alla dåtida gastronomer var medlemmar i riddarorden.

Tornis Riddare samlas alltjämt för att fira sin årsdag och dubba nya Torni-riddare på dagen för ordens grundande, den 19 september. Medlemskap i riddarorden erhålls genom inbjudan och det är självfallet en ära att bli upptagen i den illustra skaran. Till medlemmar kallas personer som har inflytande över och främjar den gastronomiska kulturen samt hotellets långvariga stamkunder. Brödraskapet fick sin första kvinnliga riddare 1996 då riksdagens dåvarande talman Riitta Uosukainen dubbades till riddare. Årligen dubbas 3–4 nya riddare.

I dag har riddarna inte någon större verksamhet eller inflytande över Tornis utveckling, men traditionen lever starkt vidare. Traditionerna på Riddardagen har i stort sett förblivit oförändrade sedan första början och bland deltagarna finns även mycket ålderstigna Riddare. Till dagen hör bland annat att Riddarna går runt på Torni iklädda Riddarkappor och bärande Riddarfanan och att dubba riddare på traditionsenligt sätt. Dessutom hålls det tal och serveras god mat och dryck i restaurang Torni. Dryckerna avnjuts ur de berömda trearmade riddarglasen.

Till riddarnas skyldigheter hör att respektera och slå vakt om "sin högborg", dess goda mat och dryck. När en Riddare står värd för ett evenemang på Torni placeras ett Riddarstandar på dennes bord.

 

"Hyvä on ruoka nälättäkin janotta juomakin jalo" (på svenska ungefär "God är maten även om du inte är hungrig, ädel drycken även om du inte är törstig")

– Riddarnas motto alltsedan grundandet.