Menu

STF-märket vittnar om vår ansvarsfullhet

Rätten att använda Sustainable Travel Finland-märket vittnar om en hållbar verksamhet på många olika nivåer. Märket beviljas endast till sådana turismföretag och turistmål vars verksamhet är ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar. Solo Sokos Hotel Paviljonki är den tredje aktören inom sektorn och det första hotellet och stadsobjektet i Mellersta Finland som beviljats märket.

 

Kontinuerlig utveckling

– Vi är mycket glada över detta erkännande, som våra gäster säkert också värdesätter. Engagemanget för principerna för hållbar turism är mycket naturligt för oss, eftersom ansvar är inbyggt i hotellets verksamhetsidé ända från början. Vi vill även i fråga om ansvarsperspektivet vara en pionjär inom turismen i Mellersta Finland, säger Kirsi Tarkkanen, försäljningschef för Sokos-hotellen i Jyväskylä, som deltog i ansökningsprocessen för STF-märket.

STF-märket för med sig en ännu mer systematisk modell för kontinuerlig utveckling och den senaste kunskapen om hållbar utveckling inom turism.

– Det hjälper oss också att profilera oss som en ansvarsfull aktör på både den inhemska och den internationella marknaden, tror Kirsi.

 

Praktiska handlingar

På Solo Sokos Hotel Paviljonki syns ansvarsfullheten särskilt bra när det gäller miljöfrågor. Sedan 2017 har hotellet också haft miljöcertifikatet Green Key som ett bevis på verksamhetens ekologiska hållbarhet.

– Vi har redan åstadkommit mycket, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Även i detta avseende utvecklar vi hela tiden vår verksamhet tillsammans med alla arbetsgrupper och på alla tänkbara sätt, säger hotellets Green Key-ansvariga Lina Markkanen.

Beaktandet av miljön syns på många olika sätt, exempelvis i hotellets möbler, som har tillverkats av ett lokalt snickeri. Återvinning och ekologiska rutiner är en viktig del av inskolningen av personalen, förbrukningen av vatten och el har effektiviserats och användningen av utskriftspapper ha minimerats. Textilier som tagits ur bruk doneras till välgörenhet – kuddar och täcken till ett lokalt hittedjurshem och gamla arbetsskjortor till organisationen World Vision. Vi har också samarbetat med Finlands naturskyddsförbund. Vi lyfter regelbundet fram miljöteman i vår kommunikation på sociala medier.

– Vi uppmuntrar våra gäster att utforska områdets nator och använda kollektivtrafik eller sommartid hotellets cyklar. Vi kommer också snart att ansluta oss till mobiltjänsten ResQ Club, där vi kan sälja överbliven lunchmat från vår restaurang, som annars skulle slängas.

 

Välbefinnande inom många områden

Vid sidan av miljögärningar förutsätter ansvarsfullhet även socialt och ekonomiskt hållbara val och rutiner. Om Solo Sokos Hotel Paviljonkis sociala ansvar vittnar bland annat en årlig enkätundersökning av personalens välbefinnande i arbetet, vars resultat gås igenom med hela personalen. Även om vi från år till år har uppnått väldigt goda resultat vill vi hela tiden utvecklas inom detta viktiga område.

– Vi främjar också välfärden i området genom att samarbeta med lokala producenter och läroanstalter. Vårt hotell är en ganska populär prao- och praktikplats bland skolelever och studerande som bekantar sig med arbetslivet, och det har därför stor betydelse hurdan bild av turismbranschen vi ger dem.

Enligt Kirsi och Lina finns det goda möjligheter att göra Mellersta Finland mer attraktivt för turister samtidigt som man följer principerna för hållbar utveckling.

– Vi hoppas att de många andra aktörerna inom turismbranschen i vårt landskap ska inspireras att följa vårt exempel och ansluta sig till Sustainable Travel Finland-programmet, uppmuntrar hon.

 

 

 

Läs mer om STF-programmet: Sustainable Travel Finland