Menu
Solarkraftverk
Solarkraftverk

Solarkraftverk

Solkraftverket med 86 paneler producerar ca 27 MWh el om året, vilket täcker minst den årliga elförbrukningen i våra konferenslokaler, receptionen, våra kontorslokaler och gymmet. All solkraftsel används på vårt hotell, men eventuell kortvarig överproduktion styrs också till elnätet.

Att vi har ett eget solkraftverk innebär att vi har ett stort engagemang i hållbar utveckling och i att bevara naturens mångfald. Detta är naturligtvis också en av vårt Green Key-certifierade hotells hållbarbetsinsatser.