Menu
Sokos Hotels Sustainable Brand Index 2021

Sokos Hotels valdes igen till Finlands mest hållbara hotellkedja

25.3.2022

Sokos Hotels-kedjan har redan för tionde gången i rad valts till Finlands mest hållbara hotellkedja i den årliga undersökningen Sustainable Brand Index. Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesundersökning där konsumenter bedömer hållbarheten hos företag inom olika branscher. 
 
"De finländska konsumenternas erkännanden gläder oss alltid, men särskilt i dessa utmanande tider, som vi fortfarande delvis lever i. Hållbarhetsarbetet har under pandemin fått nya drag, till exempel att sörja för våra kunders hälsosäkerhet. Det har vi lyckats bra med. S-gruppens och dess kedjors förmåga att hantera även exceptionella situationer är något man litar på", säger Jaana Matikainen, direktör för SOK Resebransch- och bespisningsverksamheten. 
 
Hållbarhetsarbetet är ett komplext och kontinuerligt arbete på Sokos Hotellen. Alla Sokos Hotell i Finland omfattas av Green Key-programmet som sporrar till att förbättra den egna hållbarhetsverksamheten varje dag. En av de senaste åtgärderna är att kompensera för koldioxidavtrycket. Sokos Hotels har erbjudit hotellgästerna möjligheten att kompensera koldioxidavtrycket för sina övernattningar och frukostar sedan slutet av 2021 – som den första hotellkedjan i Finland. Tusentals hotellgäster har redan utnyttjat denna möjlighet. 
 
Satsningar har gjorts i åratal för att minska matsvinnet, mängden engångsplast har minskats avsevärt och energieffektiviteten har förbättrats. Restaurangerna satsar på att öka mängden inhemsk mat och vid anskaffningarna iakttas S-gruppens hållbarhetsprinciper. Sokos Hotellen samarbetar med lokala aktörer både när det gäller byggande, material, livsmedel och program för resenärer.
 
"Med ansvarsfulla åtgärder genomför vi S-gruppens mission för en bättre plats att leva på. Vårt viktigaste mål är att uppnå koldioxidnegativitet under 2025", säger Matikainen.

Alla Sokos Hotell har miljömärkningen Green Key.

Sustainable Brand Index, som genomförs av svenska SB Insight, är Europas mest omfattande hållbarhetsundersökning. År 2021 intervjuades över 60 000 svarande i åldern 16–75 år i Norden, Holland och Baltikum. Mer än 9 900 av de svarande bodde i Finland och bedömningen omfattade 212 varumärken.

Mer information:
Jaana Matikainen, direktör, koncept och utveckling, jaana.matikainen@sok.fi
tfn  050 388 163

Sokos Hotels är en finländsk hotellkedja som omfattar 45 hotell. I kedjan ingår fyra hotelltyper som erbjuder en personlig hotellupplevelse för var och en. Sokos Hotels har utsetts till Finlands mest hållbara, ansedda och betrodda hotellkedja redan i många år i rad. Alla Sokos Hotell har miljömärkningen Green Key.