Solpaneler på Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Bruksvattnet vid Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone värms upp med egna solpaneler

Sokos Hotels har fått Green Key-märket för alla sina hotell

Sokos Hotels har fått miljöcertifikatet Green Key för alla sina hotell. Ekologiska färdmedel och solpaneler på hotelltaket är exempel på det mångsidiga arbetet för miljön.

"Miljöarbetet har skett länge, mångsidigt och systematiskt i Sokos Hotels." Varje hotell har tagit sig an miljöarbetet ur någon egen lämplig synvinkel som ligger dem varmt om hjärtat, säger programchef Marketta Viljasaari vid Green Key. "Och med de volymer som förekommer i en stor hotellkedja blir små vardagliga handlingar stora miljögärningar", säger Viljasaari förnöjt.

Sparkcyklar och snöskor att användas av kunderna

Ett viktigt element i Green Key-arbetet är att vägleda kunderna till ekoturism. "Till exempel uppmuntrar vi våra kunder att använda miljövänliga fortskaffningsmedel. I alla våra hotell finns ekologiska färdmedel att låna, allt från cyklar och sparkcyklar till snöskor och skidor. Dessutom erbjuder vi kartor över spår, rutter och städer för kunderna att använda. Kunder som kommer susande med elbil kan allt oftare ladda bilen vid laddningsstationer vid Sokos Hotels", berättar Sokos Hotels konceptchef Janina Nurmela.

Också personalen uppmuntras till att röra sig, bland annat genom trapputmaningar och inspiration till att ta cykeln till jobbet.

Bruksvattnet vid Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone värms upp med egna solpaneler

En föregångare för kedjan och för hela den finska hotellbranschen är Sokos Hotel Lahden Seurahuone, där solpaneler monterades på taket 2014. Under en solig sommar värms allt bruksvatten för hotellet upp med den energi som solpanelerna producerar.

Hotellet är fortfarande det Green Key-hotell som i störst omfattning producerar värme med solpaneler.

Energin från solpanelerna kan också användas till golvvärme eller radiatorer. På det här sättet kan man försäkra sig om att den energi som solpanelerna producerar inte går till spillo.

Miljöutvecklingsarbetet fortsätter. Vid årsskiftet tog vi i bruk ett värmeåtervinningssystem för värme från avloppsvatten. Energiproduktionen är tiofaldig jämfört med solenergin.

"Vi är mycket stolta över att vi fått alla våra hotell att omfatta miljöprogrammet Green Key inom loppet av fyra år. Och arbetet är inte ännu slut. Vårt följande konkreta mål är att minska matsvinnet med 15 procent fram till år 2020", lovar Nurmela.


Mer information:

Konceptchef Janina Nurmela, Sokos Hotels, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen, tfn 010 76 82878, janina.nurmela@sok.fi

Programchef Marketta Viljasaari, Green Key Finland, tfn 045 600 9250, marketta.viljasaari@feesuomi.fi

Green Key

Hotell som fått märket har bland annat förbundit sig att öka miljömedvetenheten hos personalen och kunderna, effektivera energi- och vattenförbrukningen samt att minska miljöbelastningen i inkvarteringsverksamheten. Green Key-certifierade företag får använda  det internationellt kända märket Green Key och får stöd för sitt miljöarbete och kommunikationen om det.

Till miljöarbetet i vardagen i Green Key-certifierade inrättningar hör bland annat sparsamhet med vatten och energi, återvinning och minskade avfallsmängder, att man erbjuder närmat, vegetarisk mat och ekologiska produkter samt att man gör det möjligt för kunderna att ta sig fram ekologiskt och ägna sig åt naturturism. Över 2 900 inrättningar för inkvartering i 57 olika länder har redan Green Key-certifierats.

www.greenkey.fi