Menu
Sokos Hotels Sustainable Brand Index 2021

Sokos Hotels återigen den mest hållbara hotellkedjan

25.3.2021

För nionde året i rad valdes Sokos Hotels-kedjan till Finlands mest hållbara hotellkedja i Sustainable Brand Index-studien. Studien är Europas största varumärkesundersökning där konsumenterna bedömer ansvarstagandet hos företag inom olika branscher. 
 
"Vi är verkligen glada över de finländska konsumenternas erkännande. Under dessa utmanande tider är det särskilt viktigt att ta hand om våra medmänniskor och att göra våra kunder lyckliga. Vi är angelägna om att fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete och åtgärder för att bygga upp det finländska samhället i enlighet med S-gruppens nya mission Låt oss tillsammans skapa en bättre plats att bo på. Vår viljenivå kommer under de kommande åren bara att höjas, när vi arbetar mot S-gruppens mål för koldioxidnegativitet", poängterar Harri Ojanperä, Kedjedirektör, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen.
 
Hållbarheten har sedan en lång tid utgjort en hörnsten i Sokos Hotels verksamhet. Samtliga Sokos-hotell ingår i miljöprogrammet Green Key, med vars hjälp man systematiskt utvecklar hållbarhetsverksamheten. Hotellen vidtar åtgärder för att reducera matsvinn och engångsplast, fokuserar på förbättring av tillgängligheten och vid hotelluppgraderingar tar man hänsyn till energieffektivitetsaspekter. Upphandlingen följer S-gruppens gemensamma ansvarsprinciper och policyer. Förutom gemensamma ansträngningar samarbetar hotellen med lokala partners till förmån för närområdet. 
 
Sustainable Brand Index, som genomförs av svenska SB Insight, är den största europeiska hållbarhetsundersökningen som genomförts årligen sedan 2011. I undersökningen år 2021 intervjuades över 60 000 respondenter i åldrarna 16–75 år i Norden, Nederländerna och Baltikum. 
 
9 900 personer i Finland besvarade Sustainable Brand Index-undersökningen år 2021. 212 finländska varumärken deltog i utvärderingen. Varje varumärke har utvärderats av minst tusen personer. Studien genomfördes mellan november 2020 och februari 2021. De utvärderade varumärkena valdes ut för undersökningen baserat på deras marknadsposition, omsättning, marknadsandel och varumärkesmedvetenhet.