Suomen vastuullisin hotelliketju sokos hotels Sustainable Brand Index bränditutkimus
Suomen vastuullisin hotelliketju, Sokos Hotels

Sokos Hotels är Finlands mest hållbara hotellkedja, Rosso placerar sig på tredje plats bland restaurangerna

27.3.2020
 
För åttonde året i rad valdes Sokos Hotels-kedjan till Finlands mest hållbara hotellkedja i Sustainable Brand Index-studien. Studien är Europas största varumärkesundersökning där konsumenterna bedömer ansvarstagandet hos företag inom olika branscher. 
 
– Vi är verkligen glada över de finländska konsumenternas erkännande. Under dessa utmanande tider är det särskilt viktigt att ta hand om våra medmänniskor och att göra våra kunder lyckliga. Vi är angelägna om att fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete och åtgärder för att bygga upp det finländska samhället i enlighet med S-gruppens nya mission Låt oss tillsammans skapa en bättre plats att bo på. Vår viljenivå kommer under de kommande åren bara att höjas, när vi arbetar mot S-gruppens mål för koldioxidnegativitet, poängterar Harri Ojanperä, Kedjedirektör, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen.
 
Hållbarheten har sedan en lång tid utgjort en hörnsten i Sokos Hotels verksamhet. Samtliga Sokos-hotell ingår i miljöprogrammet Green Key, med vars hjälp man systematiskt utvecklar hållbarhetsverksamheten. Hotellen vidtar åtgärder för att reducera matsvinn och engångsplast, fokuserar på förbättring av tillgängligheten och vid hotelluppgraderingar tar man hänsyn till energieffektivitetsaspekter. Upphandlingen följer S-gruppens gemensamma ansvarsprinciper och policyer. Förutom gemensamma ansträngningar samarbetar hotellen med lokala partners till förmån för närområdet. 
 
Rosso, som rankades som tredje i serien Restauranger och kaféer, verkar också på en bred front. Restaurangerna serverar endast etiskt producerad mat och fisk och skaldjur härstammar alltid från hållbara stammar. Dessutom är bland annat all färsk kyckling och griskött av 100 % finländskt ursprung, och vid all annan råvaruinskaffning gynnas inhemskt alltid då det är möjligt. Kundägda viner kommer från ansvariga producenter och en del av försäljningen går till välgörenhet. Vi övervakar uppkomsten av svinn på en exakt nivå och vidtar riktade åtgärder för att reducera det.
 
Sustainable Brand Index, som genomförs av svenska SB Insight, är den största europeiska hållbarhetsundersökningen som genomförts årligen sedan 2011. I undersökningen år 2020 intervjuades över 58 000 respondenter i åldrarna 16–75 år i Norden, Nederländerna och Baltikum. 
 
9 480 personer i Finland besvarade Sustainable Brand Index-undersökningen år 2020. 195 finländska varumärken deltog i utvärderingen. Varje varumärke har utvärderats av minst tusen personer. Studien genomfördes mellan november 2019 och februari 2020. De utvärderade varumärkena valdes ut för undersökningen baserat på deras marknadsposition, omsättning, marknadsandel och varumärkesmedvetenhet.
 
 
Läs mer: