Sokos Hotels är Finlands mest hållbara hotellkedja

Sokos Hotels är Finlands mest hållbara hotellkedja

S-gruppenkedjorna var igen framgångsrika i Sustainable Brand Index, Nordens största varumärkesjämförelse med fokus på hållbar utveckling. Enligt de finländska konsumenternas bedömningar var S-market, S-Banken och Sokos Hotels de mest hållbara aktörerna i sina kategorier.

Varumärkena jämfördes landsvis. När alla undersökta branscher slogs ihop var Sokos Hotels det 29:e mest hållbara varumärket i Finland. S-gruppens varumärken klarade sig utmärkt i jämförelsen, bland topp 10 återfanns produktserien Kotimaista (2:a), S-market (3:e) och Prisma (9:e).

I Sustainable Brand Index-undersökningen, som genomförs årligen i Finland, Sverige, Danmark och Norge, utvärderade närmare 30 000 konsumenter över 750 varumärken bland annat utifrån hur hållbara de anser att varumärkena är. Varje varumärke har utvärderats av minst 1 000 personer över 16 år. Totalt cirka 140 finländska varumärken blev utvärderade.

Varumärkena valdes ut till jämförelsen utifrån deras marknadsställning, omsättning och marknadsandel samt den allmänna varumärkeskännedomen. Jämförelsen grundar sig på de tio principerna i FN:s Global Compact när det gäller social och miljömässig hållbarhet.

Läs mer om Sustainable Brand Index.