Menu
Samarbete med Hotell- och restaurangmuseet

Samarbete med Hotell- och restaurangmuseet

Som en del av Sokos Hotellens 40-årsjubileum 2014 har Sokos Hotels och Hotell- och restaurangmuseet ingått ett samarbetsavtal. Sokos Hotels stöder museets verksamhet och museet hjälper Sokos Hotels-kedjan med att dokumentera och spara Sokos Hotellens och samtidigt hela den finländska hotell- och restaurangsektorns berättelser och historia.
www.hotellijaravintolamuseo.fi


"Sokos Hotellens 40-åriga historia inrymmer en massa värdefulla historiska uppgifter om allt från hotellens inredning och menyer till olika yrkeskårer och hela branschens utveckling. Dessa viktiga uppgifter dokumenteras nu för nuvarande och kommande generationer."
- Ulla Kivilaakso, marknadsföringschef, Sokos Hotels