Menu
Säkerhet är en hjärtesak

Säkerhet är en hjärtesak

Varje Sokos Hotell har en säkerhetsplan i fall av person- och sakskador samt olycksfall och nödsituationer. När det gäller säkerheten följer vi kraven i lagstiftningen, men därutöver fäster vi på eget initiativ uppmärksamhet bland annat vid att förebygga risker. Våra hotellrum har flamskyddsbehandlade inredningsmaterial och sängkläder. Hotellen har automatiska brandlarmsystem som snabbt lokaliserar brandplatsen.

Hotellens utrymningsvägar är tydligt utmärka på tavlor i rummen och personalen kontrollerar regelbundet att utrymningsvägarna hålls fria. Larm- och högtalarsystemen testas varje år, och vi genomför regelbundet utrymningsövningar.

Vi tar väl hand om hotellgästernas egendom. Vid behov får varje kund tillgång till ett förvaringsfack, en säker parkeringsplats och ett bagageförvaringsrum. Dörren till hotellrummet kan låsas inifrån och är försedd med dörröga och/eller säkerhetskedja. Alla hotell har kameraövervakning och passerkontroll. Vi lämnar inte ut information om övernattande hotellgäster till utomstående. Gästhissarna låses till natten, varvid de fungerar enbart med hotellgästernas nyckelkort. Hotellen har separata larmknappar som personalen kan använda för att snabbt kalla på hjälp av väktare.

 

Säkerhetsutbildning

Alla hotell har en säkerhetsexpert som varje år deltar i en säkerhetsutbildning som är en dag lång. På Sokos Hotellen genomförs utrymningsövningar med 2–3 års mellanrum. Teoridelen repeteras varje år. För hotellens ledningsgrupper hålls det krisledningsövningar vart tredje år. Dessutom utbildas hotellpersonalen i användning av defibrillator. Det ordnas också säkerhetsronder där personalen under ledning av säkerhetsexperten går runt på hotellets olika avdelningar och lär sig på detta sätt mer om säkerheten på den egna arbetsplatsen i fall av nödsituationer.

 

Livsmedelssäkerheten övervakas med Oiva-rapporter

Att säkerställa livsmedelssäkerheten är en ytterst viktigt del av S-gruppens restaurangverksamhet. I restaurangerna övervakas livsmedelssäkerheten med Oiva-rapporter. Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Oiva-inspektionerna görs av inspektörer i kommunerna enligt tillsynsplanen. Resultaten av inspektionerna har offentliggjorts i Oiva-rapporter sedan maj 2013.

I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar.

Här finns mer information om Oiva-rapporteringen: www.oivahymy.fi