Menu
S-gruppens ansvarssamarbete

S-gruppens ansvarssamarbete

S-gruppen deltar i bygget av det nya Barnsjukhuset, som kommer att betjäna hela Finland, under åren 2013–2016 med totalt 1 miljon euro. Dessutom utmanar S-gruppen all de två miljoner ägarkundshushållen i Finland att samla in ytterligare 1 miljon! Donera önskat belopp med barnsjukhusets digitala sparbössa – också små donationer är betydelsefulla.
http://lipas.uls2017.fi/s-ryhma

http://uusilastensairaala2017.fi/

 

Mannerheims Barnskyddsförbund har varit S-gruppens riksomfattande samarbetspartner sedan 2004. Med stöd från S-gruppen har Barnskyddsförbundet utvecklat modeller för föräldrastöd, till exempel föräldranätet och föräldratelefonen.
www.mll.fi

 

S-gruppen har samarbetat med Finlands Röda Kors sedan 2003. Temat för samarbetet med Röda Korset är Säkerhet i vardagen. S-gruppen deltar också i Hungerdagsinsamlingen och Röda Korsveckan och erbjuder organisationen synlighet i S-gruppens medier och på S-gruppens verksamhetsställen.
www.spr.fi