Menu
hyväntekeväisyys, royal vaasa, project liv

Royal Vaasa samarbetar med Project liv

 

Project liv rf. är en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer.

Det behövs någon som konkret jobbar för bättre och trivsammare sjukhusmiljöer, någon som hjälper till att skapa en glädje i sjukdomstillvaron för att påskynda tillfriskningsprocessen och någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få hjälp på sitt eget modersmål på sjukhusen. Föreningen är ett komplement till de stödjande föreningar som finns idag.

Original Sokos Hotel Royal Vaasa stöder verksamheten som samarbetspartner.