Menu
Ansvarstagande på Sokos Hotels

Människorna

Kärnan för vår verksamhet är att göra kunderna lyckliga. Hos oss bemöts varje kund som en individ med unika behov, oberoende av huruvida dessa gäller framkomlighet eller till exempel motionsmöjligheter.
Vi samarbetar med flera olika organisationer. För oss är alla kunder lika värda oberoende av kön, religion, ålder eller andra personliga egenskaper. I egenskap av en stor finländsk arbetsgivare är vi även stolta över mångfalden hos vår personal och vi satsar på vår personals utveckling och välmående på många olika sätt.