Låt oss ta hand om varandra

Våra kunders och vår personals välbefinnande är vår högsta prioritet. Vi gör allt för att säkerställa säkerheten och hygienen i våra hotell och restauranger. Just nu fäster vi särskild uppmärksamhet vid dessa områden. Här presenterar vi våra viktigaste åtgärder och instruktioner för att garantera vår gemensamma säkerhet i samband med vistelser. 

Låt oss ta hand om varandra (video)

Hygien- och säkerhetsåtgärder under hotellvistelse

· Vi följer myndigheternas instruktioner och rekommendationer samt företagets interna hygieninstruktioner i samband med COVID-19-situationen.

· Vi lägger särskilt fokus vid handhygien, vilket vi också uppmuntrar våra gäster att göra. Vi har säkerställt tillgången till tvål, handdesinfektion och pappershanddukar i alla våra utrymmen.

· Vi har effektiviserat rengörings- och hygienrutinerna i hela hotellet. Vi utför effektiviserad rengöring speciellt av kontaktytor såsom dörrhandtag, bordsytor, betalterminaler och hissknappar. Vid rengöringen av rummen iakttar vi särskild noggrannhet i enlighet med hygieninstruktionerna.

· I våra restaurangutrymmen begränsar vi antalet kunder i enlighet med officiella riktlinjer.

· Vi påminner dig om att hålla ett säkert avstånd i hotellets utrymmen. Genom att ta hänsyn till säkerhetsavstånden kan du hjälpa till att ta hand om såväl din egen som andras hälsa.

· Transparenta plexiglasskärmar har installerats vid de fasta kundtjänstpunkterna.

· Vi rekommenderar kortbetalning i stället för kontanter.

· Vår hela personal har fått omfattande säkerhetshandledning för sitt arbete. Vi agerar i enlighet med direktiven i alla undantagssituationer.

· Vi uppmuntrar vår personal att stanna hemma vid minsta möjliga symtom.

· Vi vill säkra våra medmänniskors hälsa under vistelsen – besök oss alltså inte om du har lindriga influensasymtom.

Restaurangtjänsterna under din vistelse

· Från den 1.6. serveras frukosten i hotellets restaurang eller frukostrum på de hotell där ett frukostrum finns tillgängligt. I stället för i bufféform serveras frukosten tillfälligt med produkter delvis serverade till borden och delvis tillgängliga vid hämtstationer. Om du föredrar att inta frukosten i ditt rum eller ta den med dig, kan du vid ankomst beställa vårt take away-alternativ. Mer information om våra hotell. 

· Restaurangerna på våra hotell öppnas i etapper med början den 1.6. Vi erbjuder ett urval av våra mest populära rätter serverade till bordet. Alternativt kan du beställa take away-rätter under restaurangens öppettider.

· Under mötesdagar och evenemang serveras måltiderna till bordet, delvis som hämtmåltider eller delvis som individuellt förpackade produkter.

· Vi garanterar säkerhetsavstånden i restaurang- och konferensutrymmen genom att minska antalet kundplatser och ta ytterligare faciliteter i bruk och kan, beroende på hotell, även ordna olika sittningar för måltiderna.

· När du anländer till restaurangen och mötesrummet finner du handdesinfektion direkt vid ingången.

· Vi rengör också mer effektivt kontaktytorna i restaurangutrymmena, såsom bordsytor och barnstolar, efter varje matgäst.

 

Låt oss ta hand om varandra och följa myndigheternas instruktioner för att garantera god hygien och säkerhet. Låt oss tillsammans skapa en säker hotellsommar för oss alla.

Välkommen

Vi uppdaterar våra verksamhetsmodeller och ovanstående information efter behov, baserat på aktuell information.