Green Key, ekologi, miljövänlighet, grönt
12.10.2017

Lappee deltar i Green Key-arbetet

Green Key är en internationell miljömärkning som har beviljats över 2 900 anläggningar i turistbranschen i 57 olika länder! Även vi på Original Sokos Hotel Lappee har förbundit oss att fatta gröna beslut. I praktiken innebär detta bland annat att öka miljömedvetenheten hos personalen och kunderna, effektivisera energi- och vattenförbrukningen och minska miljöbelastningen av inkvarteringsverksamheten.   

På Lappee har vi visserligen redan länge fäst uppmärksamhet vid just energi- och vattenförbrukningen, men nu ska vi hitta nya sätt att spara på miljön och göra kunderna delaktiga i vårt miljöarbete. Det finns mycket vi kan göra! Vissa åtgärder är små, andra större.

Vår första åtgärd var att installera vattensparande duschmunstycken i badrummet i alla hotellrum. Med denna åtgärd sparar vi upp till 1 100 000 liter rent vatten om året. Vi har även skaffat papperskorgar med sortering till hotellrummen så att alla gäster framöver själva kan sortera organiskt avfall separat från brännbart avfall. I rummen har engångsmuggarna på kaffebrickan ersatts med hållbara, finländska porslinskoppar. Vi har skaffat några par gångstavar som gästerna kan låna. Vi deltar också i arbetet med att minska matsvinnet genom ResQ-verksamheten.

Delta i miljöarbetet med oss!