Menu
Sokos Hotels är än en gång Finlands mest betrodda hotellkedja 2021
Sokos Hotels är än en gång Finlands mest betrodda hotellkedja 2021

Konsumenterna har talat – Sokos Hotels är Finlands mest betrodda hotellkedja för inte mindre än 10:e gången i rad

Sokos Hotels har utnämnts till Finlands mest betrodda hotellkedja i Reader's Digests undersökning "Mest betrodda varumärke". Kedjan fick nästan hälften (46 %) av omnämnandena i sin kategori. 
 
Förtroendet för Sokos Hotels är särskilt stort bland kvinnor. Så mycket som 53 procent av kvinnorna uppgav att Sokos är den hotellkedja de litar mest på. Förtroendet var starkt även bland personer över 50 år. Av dem valde 52 procent Sokos Hotels.
 
"Vi är stolta över detta förtroende som de finländska konsumenterna har visat oss", säger Sokos Hotels marknadsföringsdirektör Outi Vitie. "Sokos Hotels har varit en del av den finländska hotellbranschen i 45 år. Förutom att vi sysselsätter 1 300 egna anställda erbjuder vi också ett betydande antal arbetsplatser för lokala aktörer på olika Sokos Hotels-orter. I våra restauranger ökar vi hela tiden andelen inhemska livsmedel, och även i anskaffningen av material prioriterar vi inhemska leverantörer. Jag tror att inhemskhet för de finländska konsumenterna även är ett tecken på kvalitet och pålitlighet."
 
De som svarat på undersökningen har först uppgett det varumärke som de litar mest på i en viss produktkategori, och därefter bedömt fem olika egenskaper hos varumärket i fråga på skalan 1–5. De egenskaper som bedömdes var kvalitet, prisvärdhet, produktbild, förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. Därtill fick respondenterna svara på hur sannolikt det är att de vid ett köptillfälle skulle välja det varumärke de valt samt om de är kunder hos det varumärke de valt eller har varit det under de senaste 12 månaderna och om de skulle rekommendera varumärket för andra. Av de som valde Sokos Hotels fick kedjan högst betyg i kategorin för egenskaperna förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. 
 
Av de respondenter som litar på Sokos Hotels skulle 81 procent med ganska stor sannolikhet välja kedjan, om de nu skulle välja hotell. Detta var det högsta resultatet i kategorin.
 
Mer information:
Outi Vitie, marknadsföringsdirektör, Sokos Hotels, tfn 050 66 287, outi.vitie@sok.fi
 
Sokos Hotels-kedjan är även Finlands mest hållbara hotellkedja. Läs om vårt ansvarstagande här »
 
Undersökning:
Valitut Palat (finska Reader's Digest) har låtit göra den årliga undersökningen för 21:a gången. Samarbetspartner var den brittiska undersökningsbyrån Wyman Dillon. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät och antalet respondenter var 2 072. Ett slumpmässigt urval gjordes i Valitut Palats kundregister. Resultaten har viktats på ålder (20+ år) och kön så att de motsvarar befolkningen.
 
I undersökningen kartlades genom öppna frågor vilka som enligt respondenterna är de mest betrodda varumärkena i totalt 45 olika produktkategorier. 
 
Mer information om undersökningen inklusive resultaten lämnas av Tiina Suomela, undersökningschef
(09) 503 4655, tiina.suomela@valitutpalat.fi