Menu
Sokos Hotels är än en gång Finlands mest betrodda hotellkedja 2023

Konsumenterna har talat – Sokos Hotels är igen Finlands mest betrodda hotellkedja

3.2.2023
 
Sokos Hotels har utnämnts till Finlands mest betrodda hotellkedja i Reader's Digests undersökning "Mest betrodda varumärke". Kedjan fick nästan hälften (45 %) av omnämnandena i sin kategori. 
 
"Vi är stolta över detta förtroende som de finländska konsumenterna har visat oss", säger Sokos Hotels marknadsföringsdirektör Outi Vitie. "Sokos Hotels har varit en del av den finländska hotellbranschen i 49 år. Förutom att vi sysselsätter 1 300 egna anställda erbjuder vi också ett betydande antal arbetsplatser för lokala aktörer på olika Sokos Hotels-orter. I våra restauranger ökar vi hela tiden andelen inhemska livsmedel, och även i anskaffningen av material prioriterar vi inhemska leverantörer. Jag tror att inhemskhet för de finländska konsumenterna även är ett tecken på kvalitet och pålitlighet."
 
De som svarat på undersökningen har först uppgett det varumärke som de litar mest på i en viss produktkategori, och därefter bedömt fem olika egenskaper hos varumärket i fråga på skalan 1–5. De egenskaper som bedömdes var kvalitet, prisvärdhet, produktbild, förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. Därtill fick respondenterna svara på hur sannolikt det är att de vid ett köptillfälle skulle välja det varumärke de valt samt om de är kunder hos det varumärke de valt eller har varit det under de senaste 12 månaderna och om de skulle rekommendera varumärket för andra. Av de som valde Sokos Hotels fick kedjan högst betyg i kategorin för egenskaperna förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. 
 
 
Mer information:
Outi Vitie, marknadsföringsdirektör, Sokos Hotels, tfn 050 66 287, outi.vitie@sok.fi
 
Sokos Hotels-kedjan är även Finlands mest hållbara hotellkedja. Läs om vårt ansvarstagande här »
 
Undersökning:
CIL Suomi Oy/Valitut Palat (finska Reader's Digest) har låtit göra den årliga undersökningen för 23:a gången. Samarbetspartner var datainsamlingsbyrån Norstat Finland Oy. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät och antalet respondenter var 2 008. Ett slumpmässigt urval gjordes i CIL Suomi Oys kundregister och Norstat Finlands online panel. Resultaten har viktats på ålder (20+ år), kön och grannskap så att de motsvarar befolkningen.
 
I undersökningen kartlades genom öppna frågor vilka som enligt respondenterna är de mest betrodda varumärkena i totalt 40 olika produktkategorier.