Menu

Kompensera utsläppen från dina hotellvistelse

Med hjälp av Compensate erbjuds hotellens konsumentkunder möjlighet att kompensera koldioxidavtrycket från sin hotellvistelse. Sokos Hotels meddelar som första hotellkedja i Finland att man kommer att erbjuda möjligheten till kompensation.

Hotellgästerna har möjlighet att kompensera koldioxidavtrycket för sin vistelse och frukost på Sokos Hotels. Priset på kompensationen är 0,47 € per natt (Original Sokos Hotel Viru, Tallinn: 1,22 €). Priset baseras på de genomsnittliga utsläppen per rum. Jukka Kaartinen, utvecklingschef, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen, betonar att beräkningen baseras på faktiska kundsiffror från 2019 och att beräkningarna har verifierats av tredje part.

– Hos Sokos Hotels kommer kostnaden för att kompensera för klimatutsläppen vid hotellvistelser att förbli låg, eftersom våra samtliga hotell enbart använder förnybar el och deras energieffektivitet sedan länge har förbättrats. I praktiken är det därför endast utsläpp från fastighetens uppvärmning och frukosten som återstår att kompenseras.

– Vi har redan under en lång tid bedrivit mångsidigt ansvarsarbete, för vilket Sokos Hotels blivit vald till den mest ansvarsfulla hotellkedjan i sin bransch flera år i rad. Att erbjuda möjlighet till kompensation är en naturlig fortsättning på vårt arbete. Våra kunder hade redan önskat sig den här möjligheten, säger Harri Ojanperä, kedjedirektör, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen.

Medlen som samlas in genom kompensationen används för att finansiera klimatprojekt där koldioxid som redan släppts ut i atmosfären binds i till exempel skog eller i jordmånen. Effektiviteten av bindningen är vetenskapligt verifierad och certifierad. Sokos Hotels partner i kompensationsprojektet är den inhemska stiftelsen Compensate.

Den ersättning som kunderna betalar för sin konsumtion påverkar inte S-gruppens eget klimatarbete

– Kompensationen är en tilläggstjänst som erbjuds hotellkunderna, genom vilken de kan minska sitt eget dagliga koldioxidavtryck. S-gruppen inkluderar inte den kompensation som kunderna betalar i sina egna klimatmål, framhåller Kaartinen.

S-gruppens klimatmål är de mest ambitiösa i Finland. Gruppen siktar inte enbart på koldioxidneutralitet, utan är inställd på att vara koldioxidnegativ redan år 2025, då den ämnar avlägsna mer kol från luften än vad som produceras. S-gruppen minskade redan under åren 2015–2020 sina egna koldioxidutsläpp med 70 procent.

Utöver sina egna klimatåtgärder har S-gruppen utmanat sina leverantörer att minska sina egna koldioxidutsläpp med totalt en miljon ton. Utmaningen vid namn "Iso juttu" har redan antagits av mer än hundra företag.


Mer information:
Jukka Kaartinen, utvecklingschef, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen, +358 10 76 82764

Läs mer på Compensates webbplats: www.compensate.com/individuals

Ansvarstagande på Sokos Hotels »