Menu

Hotell Seurahuone i Kotka och hotell Vaakuna i Kouvola har tilldelats märket Sustainable Travel Finland

Original Sokos Hotel Seurahuone i Kotka och Original Sokos Hotel Vaakuna i Kouvola inom handelslaget Kymen Seudun Osuuskauppa har erhållit märket Sustainable Travel Finland, som beviljas av Visit Finland. Dessa erkännanden är ett bevis på hotellens långsiktiga och högkvalitativa arbete för hållbar turism.
 
Sustainable Travel Finland (STF) är ett nationellt program för hållbar turism. Programmet förvaltas av Visit Finland och beaktar på ett övergripande sätt olika delområden inom hållbarhet: ekologisk, sociokulturell och ekonomisk hållbarhet. 
 
STF-märket hjälper turister att identifiera turistmål där hållbar verksamhet beaktas noggrant. Märket tilldelas endast turistmål som har genomgått programmet Sustainable Travel Finland, och de turistmål som har erhållit märket utvärderas också regelbundet. Vaakunas och Seurahuones märken gäller till och med 28 februari 2024.
 
– Märket Sustainable Travel Finland är ett konkret bevis på att Original Sokos Hotel Seurahuone i Kotka och Original Sokos Hotel Vaakuna i Kouvola har förbundit sig till en hållbar verksamhet och vidtar konkreta åtgärder enligt principerna om hållbar utveckling. Hållbarhet är inte en trend, utan det enda rätta verksamhetssättet. Turister och researrangörer förväntar sig att företagen sörjer för att deras verksamhet följer principerna om hållbar utveckling, säger Hanna Muoniovaara, expert på hållbar utveckling vid Visit Finland, som hör till Business Finland.
 
Det beviljade märket är en fin prestation och ett erkännande för båda hotellens långsiktiga hållbarhetsarbete. Både Seurahuone och Vaakuna har redan i många år varit certifierade enligt Green Key, den världsledande miljömärkningen inom turistbranschen. På hotellen fästs uppmärksamhet vid bland annat att spara energi och vatten, korrekt avfallshantering och minimerat matsvinn. I verksamheten prioriteras miljömärkta produkter och hållbart producerade livsmedel. Utvecklingsarbetet avspeglas även i form av hög hållbarhetskompetens hos personalen. 
 
I Kymmenedalen har nu fem inkvarteringsföretag eller turistmål tilldelats märket Sustainable Travel Finland. 
– Märket Sustainable Travel Finland är en fin prestation som en del av ett föredömligt och målinriktat hållbarhetsarbete, som även har positiv inverkan på vårt turistområdes anseende. Vi vill uppmuntra alla aktörer i turistbranschen i Kymmenedalen att utveckla sin verksamhet, eftersom vi har förbundit oss att främja hållbar turism i vårt landskap. Som stöd för turistföretagen har vi till exempel utarbetat Kymenlaakson kestävän matkailun pelikirja, en avgiftsfri guide för hållbar turism i Kymmenedalen, som hjälper dem att komma igång, säger Ekaterina Miettinen, direktör för turism vid Visit Kotka-Hamina, och Kirsi Vainio, chef för kommunikation och marknadsföring vid Kouvola stad.