Hotel Vaakuna i Kouvola förnyar rummen 2019-2021

Handelslaget Kymen Seudun Osuuskauppa har inlett en omfattande förnyelse av Original Sokos Hotel Vaakuna. Projektet utförs i två skeden och är klart på våren 2021.

I förnyelseprojektets första skede omfattar renoveringen förutom byggnadstekniska arbeten även 55 hotellrum, hotellets reception samt restaurangen Frans & Rose.

Betjäningen fungerar under hela förnyelseprojektets gång, även om kapaciteten är begränsad. Genom att utföra rumsrenoveringen i hotellets flyglar turvis kan vi minimera de olägenheter som renoveringen orsakar.

Restaurangerna i gatuplanet kommer att kombineras till en helhet varifrån det är obehindrad sikt till hotellets entréhall. Förnyelsen av restaurangen äger rum i februari-april då restaurangen är stängd och frukosten serveras hotellgästerna i andra utrymmen.

Vid förnyelsen av hotellrummen har inspiration sökt i omgivningen och temat respekterar mångsidigt norra Kymmenedalen. Utvalda teman är: Pentik, nationalparken Repovesi samt nöjesparken Tykkimäki.

 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som förnyelsen orsakar!