Menu

Förmåner för dig vid Original Sokos Hotel Vaakuna Vasa

Under din vistelse hos oss kan du njuta av olika förmåner i hotellets restauranger samt t.ex. gå och titta på ishockey eller fotboll avgiftsfritt. Har du S-Card, stamkundskortet för affärsresenärer, får du även extra förmåner som endast gäller med kortet i fråga. Observera, att en del av förmånerna endast gäller för ägarkunder som har ett grönt S-Förmånskort.

DINA FÖRMÅNER MED nyckelfodralet 

Erbjudande för hotellets gäster i restaurang Rosso:
- En glassboll avgisftsfritt i samband med måltid (norm. á 2.50€)

Erbjudande för hotellets gäster i restaurang VENN:
- En kopp varm kakao avgiftsfritt i samband med målti (norm. 3,30€)
- Följande portioner fås med -10% rabatt:

Rödbetsbollar
Rödbets-hummus platta
Rödbetsbiffar
DINA FÖRMÅNER MED S-Förmånskortet 

Erbjudande med S-mobilen i restaurang Rosso:
- En glassboll avgisftsfritt i samband med måltid (norm. á 2.50€)

Erbjudande med S-mobilen i restaurang VENN:
- En kopp varm kakao avgiftsfritt i samband med målti (norm. 3,30€)

DINA FÖRMÅNER med S-Card 

S-CARD MÅLTID MED MÅLTIDSFÖRMÅNEN I ROSSO, VASA
När du över­nat­tar vid ho­tel­let kan du med ditt S-Card ut­nytt­ja din mål­tids­för­mån värd 12 € och välja mel­lan föl­jan­de mål­ti­der i Rosso. Fås en­ligt re­stau­rang­ens öp­pet­håll­nings­ti­der.

ROSSO

12 € por­tion:
Dagens grilli /pasta /sallad /pizza med 3 valfira fyllningar.
Mer info fås på plats i restaurtangen eller i hotellets reception.

Rums­ser­vice av­gift (6 €) de­bi­te­ras då du be­stäl­ler dessa S-Card por­tio­ner till ditt rum.

VENN

12 € portion:

Kyckling-avokadoplatta
Lax-kräftplatta
Rödbets-hummus platta
Chorizoplatta
Piri-piri kyckling
Fish & Chips

 
12 € portion:

Amarillo Big Burger
Chicken Pocket
Cobb Chicken Salad

Amarillo tfn 020 780 8880

AMARILLO (adress Vasaesplanaden 18, 2. vån.)

12 € portion:
Amarillo Big Burger 
Chicken Pocket 
Cobb Chicken Salad (G,L,VE) 

Amarillo tfn 020 780BILENS EFFEKTTVÄTT 8 €
ABC Ex­press­kur­van
ABC Sten­ha­ga
Du kan köpa en kod för tvät­ten från ho­tel­lets re­cep­tion.
S-Card förmånerna gäller till den 31.12.2023.
 

LIGAHOCKEY FÖR S-CARD KUNDER I VAAKUNA VASA

Koppla av efter ar­bets­da­gen och åk iväg och kolla på FM ishoc­key! Du kan fråga efter ett le­digt kort i ho­tellre­cep­tio­nen då du an­län­der till ho­tel­let eller även redan i sam­band med rums­re­ser­va­tio­nen. An­vänd­ning av kor­ten är gra­tis för våra ho­tell­gäs­ter!

Vasa Sports hem­ma­mat­h­cher

Mer info fås från ho­tel­lets re­cep­tion: 0207808800 eller vaa­ku­na.​vaasa@​sokoshotels.​fi.
För­må­nen är i kraft i sam­band med in­kvar­te­ring med S-Card-pris i ho­tel­let under säsongen 22-23.