Menu

Ett år av kompenserade koldioxidemissioner för hotellövernattningar på Sokos Hotels

Meddelande 22.11.2022

Sokos Hotels var den första hotellkedjan i Finland som erbjöd kompensation av koldioxidutsläpp för privatkunder. Under det första året har man med de insamlade medlen skyddat och planterat skogar, skapat nya kolsänkor och utvecklat innovationer inom kolbindning.

 

I november för ett år sedan ändrades lagen om penninginsamlingar, vilket gjorde det möjligt för konsumenterna att kompensera för sina klimatemissioner. När lagändringen trädde i kraft möjliggjorde Sokos Hotels-kedjan genast kompensation för sina kunder.

 

– Våra kunder önskade sig frivillig kompensation och har förhållit sig klart positivt till den. Under det första året har vi tillsammans redan kompenserat för tusentals hotellövernattningar och frukostar. Att erbjuda kompensation är en naturlig utvidgning av vårt effektiva och långsiktiga hållbarhetsarbete, berättar utvecklingschef Jukka Kaartinen från kedjestyrningen för SOK:s turism- och restauranghandel.

 

Under året motsvarar den koldioxidmängd som bundits med hjälp av kompensationerna för hotellövernattningar utsläppen från en dryg miljon körkilometer.

 

Vid Sokos Hotels är kompensationspriset för tillfället endast 0,47 euro per natt i Finland och 1,22 euro i Tallinn. Priserna baserar sig på genomsnittliga emissioner per rum. Priserna är låga, då all el som används av Sokos Hotels kommer från förnybara källor och vi i flera år har förbättrat hotellens energieffektivitet. I praktiken behöver vi endast kompensera för emissionerna för uppvärmningen av fastigheten och för frukosten.

 

Kompensationen visar kunden det konkreta egna koldioxidavtrycket

Kompensationen som kunderna betalar för sin konsumtion påverkar inte S-gruppens separata klimatarbete.

 

– Kompensationen är en tilläggstjänst som hotellkunderna kan använda för att minska sitt eget koldioxidavtryck i vardagen. Den kompensation som kunderna betalar räknas inte in i S-gruppens egna klimatmål, betonar Kaartinen.  

 

S-gruppen har ställt ambitiösa klimatmål för sin verksamhet. Mellan åren 2015 och 2020 minskade handelsgruppen koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med 70 procent. Utöver egna klimatåtgärder har S-gruppen utmanat sina varuleverantörer att minska sina koldioxidutsläpp med sammanlagt en miljon ton. Iso juttu-utmaningen har redan tagits emot av över hundra företag.

 

Stöd till klimatprojekt

Med insamlade medel från kompensationen finansierar vi klimatprojekt där kol som redan släppts ut i atmosfären binds exempelvis i skogar eller marken. Kompensationerna för Sokos Hotels kunder fördelas på projekt i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika.

 

– Vi har kompenserat utsläppen bland annat genom innovativ ny kolbindning med hjälp av alger, beskogning av områden i Kenya och genom att skydda ett stort träskområde vid Borneos sydkust i Indonesien, säger Kaartinen.

 

Bindningens effekt är vetenskapligt påvisad och certifierad. Som Sokos Hotels samarbetspartner i kompensationsarbetet fungerar den inhemska Compensate-stiftelsen. Compensate är en finsk aktör vars kompensationsmodell fokuserar på betydande överkompensation, där man alltid binder minst lika mycket kol ur atmosfären som man har producerat. Alla projekt är alltid kompletterande, kompensationsverksamheten måste alltså alltid påvisat öka kolbindningen.

 

Mer information om Sokos Hotels kompensationsprojekt och kompensationsresultat finns att få i vår regelbundet uppdaterade rapport.

 

Mer information för medier:

Utvecklingschef för SOK:s turism- och restauranghandel Jukka Kaartinen, tfn 010 768 27 64

Mer information om projekt som Sokos Hotels kunder har stött genom att kompensera för hotellövernattningar:

Running Tide

I Running Tide-projektet odlas tång i miljontals bojar gjorda av träflis på Island. Algerna binder koldioxid som hamnat i ytvattnet och när algen blir tillräckligt tung faller den ner på havsbotten. Koldioxiden som bundits till algerna bevaras i hundratals år på havsbotten.

 

Utöver att ge klimatfördelar bidrar projektet också till att stoppa havens uppvärmning och försurning, som negativt påverkar marina ekosystem och havslevande organismer. De negativa effekterna av havets uppvärmning sträcker sig också till olika samhällen och människor som lever av fiske. Projektet Running Tide ger således många fördelar såväl för klimatet som för havens ekosystem och fiskarna. Projektet kan kallas ett så kallat innovativt kolbindningsprojekt och är ett nytt alternativ vid sidan av traditionella beskognings- och skogsskyddsprojekt.

 

TIST Kenya

TIST (The International Small Group and Tree Planting Program) är ett prisbelönt beskogningsprojekt som också stöder hållbar utveckling. Projektet är verksamt i Kenya, Uganda, Tanzania och Indien, och i Kenya deltar för närvarande över 76 000 jordbrukare. I TIST-projektet deltar 35 000 kvinnor. Hittills har projektets deltagare planterat över 10,5 miljoner träd och 4,5 miljoner trädplantor.

 

TIST stöder alla FN:s mål för hållbar utveckling. Jordbrukare som deltar i projektet äger mark och planterade träd och kan fritt välja vilka trädslag som planteras. Deltagarna får åtta dollar för varje planterat träd, samt 70 procent av intäkterna för de kolkrediter som säljs genom projektet.

 

Rimba Raya

Rimba Raya-projektet skyddar 47 237 hektar av obebodda våtmarker på Borneos sydkust i Indonesien. Trots att bara omkring tre procent av jordens yta täcks av våtmarker binder de dubbelt så mycket kol som alla världens skogar tillsammans.

 

Utan det här skyddsprojektet skulle våtmarksområdet ha utnyttjats som palmoljeplantage, varvid området skulle ha avverkats, torkats och bränts. Området är inte bara en stor kolsänka, utan där pågår också ett projekt för att skydda orangutanger. Dessutom finns det 50 andra hotade arter i området. De här arterna skulle troligen inte ha överlevt på platsen om våtmarksområdet skulle ha gjorts till palmoljeplantage.