08.05.2018

Användning av stearinljus på rummet

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att bränna stearinljus på rummet.