Menu
Original Sokos Hotel Kupittaalle STF-merkki

Ansvarsfullheten är en ändlös färd, inte en destination – Original Sokos Hotel Kupittaa har erhållit STF-märket

Visit Finland har lanserat programmet Sustainable Travel Finland för att främja hållbar turism i Finland. De företag som har beviljats märket har i sin verksamhet beaktat såväl ekologisk och kulturell som ekonomisk hållbarhet. 

På Sokos Hotel Kupittaa har hållbarheten beaktats redan vid byggskedet genom att noggrant välja de material som användes. Till exempel restaurangens toaletter har Woodios tvättställ av hållbar träkomposit. Hotellet strävar efter papperslösa rum och gästerna kan använda datorplattor där de enkelt hittar all nödvändig information.

– Ansvarsfullhet är något som vi tillsammans med personalen på Sokos Hotel Kupittaa hela tiden vill utveckla. Vi vill att ansvarsfullheten syns för hotellgästerna med konkreta ting och historier. Även utveckling av ansvarsfullheten i hela Kuppis är viktig för oss, och därför är hotellet med i projektet KIEPPI som syftar till att utveckla bland annat den cirkulära ekonomin och delningsekonomin i Kuppis, berättar hotellchef Tarja Jalonen om hotellets ansvarsåtgärder.

Dessutom blir det allt vanligare att gästerna väljer hotellet utifrån hur det sörjer för ansvarsfullheten och hur hotellets värderingar överensstämmer med deras egna värderingar.

– Vi vill möta gästernas förväntningar och till och med överträffa dem genom att hela tiden förbättra vår verksamhet. Ansvarsfullheten är en central del av våra värderingar och den syns i såväl den hållbara utvecklingen som i bemötandet av våra medmänniskor, avslutar Tarja.

Sokos Hotel Kupittaa har tidigare beviljats även Green Key-märket för hållbar turism.

Här kan du läsa mer om Visit Finlands STF-program.

Visit Finland har skapat en färdplan för utveckling och ett märke för hållbar turism, Sustainable Travel Finland, avsedda för turistföretag och turistområden. De har inspirerat Visit Turku och Turku Science Park Oy att inleda ett eget program för hållbar turism i Åboregionen. Målet är att få med minst 51 procent av turistföretagen i Åboregionen.