Menu

Alexandras temarum präglas av Mellersta Finlands historia

Unesco-världsarvet Petäjävesi gamla kyrka är Mellersta Finlands stolthet

I våra temarum får du ta del av en av landskapet Mellersta Finlands mest kända sevärdheter och värdefulla historiska byggnader, Petäjävesi gamla kyrka, som finns upptagen på Unescos världsarvslista.

Som världsarv representerar kyrkan nordisk träkyrkoarkitektur och traditionellt timmerbyggande. Petäjävesi gamla kyrka är Finlands bäst bevarade och mest stilrena korskyrka i trä med millimeterexakta knuttimrade hörn och är även ett praktexemplar på finländsk allmogestil.

Kyrkan fick sin nuvarande form 1821 då klockstapeln byggdes och anslöts till kyrksalen genom en brädklädd gång. Resultatet var en arkitektoniskt fulländad och även estetiskt vacker helhet som årligen lockar turister från 50 olika länder till Mellersta Finland.

Petäjävesi gamla kyrka ligger en knapp halvtimmes bilväg västerut från Jyväskylä, alldeles intill riksväg 23 på en vacker udde i Jämsänvesi och Petäjävesi. På riksvägen finns det detaljerad skyltning som leder till parkeringsplatsen vid kyrkan.

Sommartid är världsarvet öppet alla dagar klockan 10–18.