Menu

Parkering

Övernattning på spahotellet
Framför spahotellet finns en stor parkeringsplats där du fritt kan välja parkeringsruta, beakta dock handikapplatserna.

Övernattning i den karelska byn
Det finns en parkeringsplats mitt i den karelska byn där du fritt kan välja park ringsruta. Du kan köra med motorfordon ända fram till rummen i den karelska byn, men vi ber dig parkera ditt fordon på parkeringsplatsen. Detta för att undvika att räddningsvägarna blockeras.

Övernattning i semesterlägenhet
Det finns parkeringsplatser med tak framför semesterlägenheterna. Det finns färre platser än lägenheter. Om alla parkeringsplatser är upptagna kan du lämna ditt fordon på spahotellets parkeringsplats.

Sommartid är parkeringsplatserna avgiftsfria, vintertid debiterar vi en liten avgift för användning av motorvärmarstolpe.
Det finns parkeringsrutor med motorvärmarstolpe på samtliga ovannämnda parkeringsplatser.
 

Skriv ut parkering instruktioner här >>

 

puhelin
Ring +358 10 7830 450 priser 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min
location
Tuulentie 10 75500, Nurmes
location
Tuulentie 10
75500, Nurmes
parking