Transport: järnvägsstationen

Till järnvägsstationen 1 km. Vesijärvi gatan ner i norr 1 km

Tidtabeller: http://www.vr.fi