Transport: järnvägsstationen

Till järnvägsstationen 700 m.