Parkering

Parkering utomhus finns bakom huvudbyggnaden (Minna Canthin katu 16) och bakom den traditionella sidan (infart via Maaherrankatu 8), 8€/dygn (1.10.2016: 9€/dygn)

Parkering finns även i ett avgiftsbelagt garage (19€/dygn) på bottenplan i den nybyggda delen (infart via Maaherrankatu 8).