Menu

Parkering

Framför hotellet finns ett stort parkeringsområde för cirka 150 bilar. Parkeringen är avgiftsbelagd kl. 22.00–7.00, avgift per dygn 8 €. Parkeringsbiljett fås i automaten på området. Avgiften kan också överföras på rumsräkning. Var god och ge bilens registernumret för reception om du vill betala parkering tillsammans med rummet.

På parkeringsområdet finns kameraövervakning med inspelning.

Elbilar

Användningen av laddstationerna (stickkontakttyp Type 2, maxeffekt 22 kW) är avgiftsbelagd. En särskild avgift betalas direkt i laddstationen. Betalning sker med RFID-tag eller via mobilappen Virta. För laddstationerna debiteras vanlig parkeringsavgift nattetid.
Mer information om laddstationerna finns här.

 

Skriv ut parkering instruktioner här >>

 

puhelin
Ring +358(0) 10 7839 100 priser 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min
location
Hovioikeudenkatu 2 45100, Kouvola
location
Hovioikeudenkatu 2
45100, Kouvola
parking