Transport: järnvägsstationen

Till Kokta järnvägsstationen 1,1 km