Menu

Parkering

Det finns 130 gratis parkeringsplatser intill hotellet, inklusive 6 handikappplatser och 10 elbilsladdningsplatser. 120 av parkeringsplatserna har värmestolpar.

puhelin
Ring +358 20 1234 664 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Kolintie 94 B 83960, Koli
location
Kolintie 94 B
83960, Koli
parking